Ga naar de inhoud

Visies en plannen

Om doelgericht aan de slag te kunnen met de energietransitie zijn er plannen gemaakt voor wat Teylingen precies willen bereiken en hoe. Het meest recent is het Uitvoeringsprogramma Energietransitie. Dit programma is gebaseerd op de Lokale Energiestrategie (LES), de Transitievisie Warmte (TVW) van Teylingen en de Regionale Energiestrategie (RES).
 

Uitvoeringsprogramma Energietransitie

In het Uitvoeringsprogramma Energietransitie worden de grote lijnen uit de LES en TVW zo concreet mogelijk uitgewerkt in acties voor de komende 4 jaar. Bijvoorbeeld wordt er campagne gevoerd om inwoners te stimuleren om energie te besparen en te isoleren. Daarnaast wil de gemeente scenario’s maken voor aardgasvrije wijken. De gemeente wil ook een zogenaamd burgerberaad organiseren over de energietransitie. Lees meer in het Uitvoeringsprogramma.  
 

Transitievisie Warmte (TVW)

Open de Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte (TVW) is op 14 oktober 2021 aangenomen door de gemeenteraad. In de TVW beschrijven we onze doelen voor 2030 en hoe we deze willen behalen. We gaan langs 3 sporen aan de slag:

 • Energie besparen. Energie die bespaard wordt, hoeft niet opgewekt te worden. Iedereen heeft hierin een rol. Inwoners, bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om te isoleren en energie te besparen. Ook de gemeente gaat aan de slag met haar eigen gebouwen. In 2030 willen we 15% minder energie gebruiken vergeleken met 2014.
 • Onderzoek bebouwde kom. We onderzoeken hoe kansrijk en wenselijk warmtenetten zijn in de bebouwde kom. We willen weten welke warmtebronnen voor ons het meest geschikt zijn om warmtenetten te verwarmen. En wat de voor- en nadelen van een gezamenlijk warmtenet zijn.
 • Onderzoek landelijk gebied. We willen weten of inwoners het huidige gasnet kunnen blijven gebruiken in de toekomst, wel met duurzaam gas. Dit hangt af van welke duurzame gassen er zijn in de toekomst en van de betaalbaarheid van alternatieven voor gas.

In de TVW worden nog geen wijken aangewezen die komende jaren al van het gas af gaan. Wanneer de gemeente wijken van het aardgas af wil halen, moet zij dat minimaal acht jaar van tevoren aangeven. Per wijk wordt vervolgens een plan gemaakt en samen met inwoners, ondernemers en anderen in de wijk worden keuzes gemaakt.

  Lokale Energiestrategie (LES)


  In de LES staat hoe groot de opgave is om energieneutraal te worden in 2050. Aan de ene kant wil de gemeente energie besparen en aan de andere kant wil zij energie opwekken. Er komt een energiebesparingsprogramma. Inwoners en ondernemers worden gestimuleerd en ondersteund om hun huizen of gebouwen te isoleren en zonnepanelen op de daken te leggen. Maar dat is niet voldoende is, blijkt uit de berekeningen in de LES. Er zal ook duurzame energie opgewekt moeten worden met windmolens en zonnevelden. Heleen Hooij: ‘Als het ons goed lukt om energie te besparen, hoeven we minder op te wekken en dat scheelt weer schaarse ruimte.’

  Huizen isoleren en vaker met de fiets

  De grootste slag voor energiebesparing kan gemaakt worden door huizen en gebouwen te isoleren. 80% van onze energie hebben we nodig om onze huizen te verwarmen. Daarnaast kan bijvoorbeeld bespaard worden met ledlampen en zuinigere apparaten. Maar ook voor vervoer kunnen we minder energie verbruiken. Door bijvoorbeeld vaker te fietsen of te lopen in plaats van de auto te nemen. Alle beetjes helpen, want veel kleine besparingen tellen op.

  Zonnepanelen op daken en langs het spoor

  In 2030 wil de gemeente 42% van de elektriciteit duurzaam opwekken. Als eerste kunnen alle daken van huizen, bedrijven en bijvoorbeeld scholen en sportaccommodaties worden volgelegd met zonnepanelen. Als Teylingen maximaal bespaart en zonnepanelen op alle daken legt, dan zijn er voor 2030 nog ongeveer 16 hectare zonnevelden nodig of 1 windturbine van 4 MW. Daarom gaat de gemeente onderzoeken waar en hoe deze energie kan worden opgewekt. Er wordt onder andere gedacht aan zonnepanelen langs het spoor of als overkapping van parkeerplaatsen.