Woonvisie Teylingen 2015-2020

Op 4 februari 2016 heeft de gemeenteraad van Teylingen de woonvisie vastgesteld.

In de Woonvisie zet de gemeente de koers uit op het gebied van wonen voor de komende jaren.

In deze Woonvisie beschrijft de gemeente Teylingen het beleid op het gebied van wonen voor de periode 2015-2020. De Woonvisie vormt de basis voor woningbouw in de gemeente en voor prestatieafspraken met de corporaties. Onderdeel van deze woonvisie is de regionale woonvisie die samen met de gemeenten Hillegom en Lisse is opgesteld. De drie gemeenten hebben afstemming gezocht in het woonbeleid en dit vastgelegd in een regionale woonvisie. Gekozen is voor een beknopt, begrijpelijk en praktisch document.

Centraal staan de thema’s: bestaande kernen en bestaande woningvoorraad, duurzaamheid, wonen met zorg, welzijn, beschikbaarheid, doelgroepen en betaalbaarheid. Bij ieder thema geven we aan wat we zien aan ontwikkelingen, wat we willen en wat we gaan doen.

Ga naar het begin