Ga naar de inhoud

Plannen op de plek van ‘de Waaier’ in Warmond

Tot een paar jaar geleden stond aan het Leerpad in Warmond, basisschool ‘de Waaier’. Omdat deze school is verhuisd naar een andere plek is dit terrein vrijgekomen. De gemeente onderzoekt op dit moment welke nieuwe plannen op deze plek zouden passen. De grond is eigendom van de gemeente.
 

Waar

Leerpad 9, gelegen tussen het Leerpad, Peerke Donderspad, Machenlaan, Geestlaan, sporthal de Geest en de St. Matthiaskerk in Warmond.
 

Wat

De gemeente onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor een nieuwe ontwikkeling op deze plek en wil u op de hoogte stellen van de plannen. In oktober 2021 heeft de gemeente daarom een informatieavond gehouden, in het bestuurscentrum in Voorhout. Tijdens deze avond hebben wij  een ontwerpvisie voor het gebied en een ontwerpbeeldkwaliteitsplan gepresenteerd. Verder heeft woonstichting Stek een eerste ontwerp van een bouwplan gepresenteerd. De gemeente wil de grond mogelijk aan Stek verkopen voor sociale woningbouw. Stek heeft het plan een appartementencomplex te bouwen van 16 sociale huurappartementen.

Via de link hieronder kunt u de presentatiesheets van de avond bekijken.
 

Toelichting

De plek van de voormalige basisschool ligt in het gebied “Beschermd dorpsgezicht”. Daarom hebben wij een integrale visie laten opstellen voor het gebied welke mogelijkheden er zijn voor een nieuwe ontwikkeling op deze plek. De visie geeft aan dat deze plek zich  leent voor woningbouw. Ook worden er kansen gezien voor een kwaliteitsverbetering van het openbaar gebied en het terugbrengen van een aantal cultuurhistorische elementen. Zo kan een deel van wat er in het verleden bij de kerketuin van de St Matthias Kerk hoorde, worden hersteld. (dit is het stuk grond dat naast de huidige kerketuin is gelegen). Verder kan het Leerpad in zijn oorspronkelijke vorm (lengte) worden teruggebracht.

Voor een nadere uitwerking en invulling van het gebied hebben wij inmiddels ook een beeldkwaliteitsplan laten opstellen. Tijdens de informatieavond hebben wij de bezoekers gevraagd om een reactie en ook om suggesties voor een nieuwe (groene) invulling van de uitbreiding van de Kerketuin.
 

De reacties op het plan

We hebben zo’n 30 reacties ontvangen over het bouwplan. Daarnaast hebben we verschillende ideeën ontvangen over een nieuwe invulling van zogenaamde ‘Kerketuin’ In bijgaande link vindt u een samenvatting van alle ontvangen reacties en de gemeentelijke reactie hierop.
 

Het vervolg

Het college heeft besloten een voorontwerpbestemmingsplan voor de bouw van het appartementencomplex voor inspraak ter inzage te leggen en een inloopavond te organiseren hierover. Deze inloopavond is op maandag 27 juni 2022 van 18:30 uur - 20:30 uur in het Trefpunt, Herenweg 80 in Warmond. Tijdens de inloopavond kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien en Stek toont een schetsontwerp van het beoogde appartementencomplex. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 16 juni 2022 tot en met woensdag 27 juli 2022 ter inzage. Tijdens deze periode kunt u een inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan. Bekijk het voorontwerpbestemmingsplan op onze website.

Ga naar het begin