Nieuwe bestemming locatie De Waaier (2019)

Op de locatie van voormalige basisschool ‘De Waaier’ (Leerpad 9, Warmond) kan iets nieuws gebouwd worden. Deze locatie is eigendom van de gemeente Teylingen. De gebouwen zijn inmiddels gesloopt.

De grond ligt tussen de kerktuin en de woonwijk ‘de Weiden’, is ongeveer 2500 m² groot en ligt in beschermd dorpsgezicht Warmond.

De gemeente onderzoekt welke functie op deze locatie passend is. In Warmond zijn weinig locaties beschikbaar, waardoor het belangrijk is om goed te kijken wat Warmond nodig heeft.

Nieuwe bestemming locatie

Binnen Warmond is er behoefte aan sociale huurwoningen, betaalbare woningen of woningen geschikt voor senioren. Er is ook een initiatiefgroep die op deze grond graag een kleinschalig mortuarium wil realiseren, omdat dit gemist wordt in Warmond.

Stappenplan procedure

De gemeenteraad spreekt in juni 2019 over meerdere mogelijkheden.

1. Mortuarium met openbare ruimte;

2. Woningen met openbare ruimte;

3. Mortuarium met enkele woningen en openbare ruimte.

Na keus van de gemeenteraad werken we de voorkeurs mogelijkheid uit in een plan. Vervolgens zijn er procedures nodig om de nieuwe plannen mogelijk te maken. Binnen deze ruimtelijke procedure is het voor inwoners en organisaties mogelijk te reageren op een bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning.

Meer informatie over plan De Waaier

U kunt officieel reageren als de wettelijke procedures lopen. Dat is op dit moment niet het geval.

We raden u aan het politieke proces rondom de verschillende mogelijkheden te volgen. Vanaf juni staan de stukken op deze website.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Braam onder nummer 14 0252 of de griffie van de gemeente Teylingen, bereikbaar onder 14 0252.

Ga naar het begin