Ga naar de inhoud

Kennisgeving anterieure overeenkomst Groot Seminarie Warmond

Waar

Groot Seminarie Warmond

Wat

Burgemeester en wethouders maken conform artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeente Teylingen een anterieure overeenkomst over grondexploitatie heeft gesloten.

Status

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt van donderdag 13 mei 2021 tot en met woensdag 23 juni 2021 ter inzage bij de receptie in het Gemeentekantoor in Sassenheim.

Laatste update

10 mei 2021

Toelichting

Burgemeester en wethouders hebben op 30 april 2021 met Mariengaerde Warmond Exploitatie BV een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten voor een ontwikkeling op de percelen kadastraal bekend gemeente Teylingen, Teylingen:  
Monseigneur Aengenentlaan 1 en 3 te 2361 GB Warmond, kadastraal bekend als gemeente Warmond, voorheen sectie D nummers 4858 en 4859. Deze percelen sectie D nummers 4859 en 4858 zijn inmiddels kadastraal gesplitst in de percelen sectie D nummers 5044, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5075, 5062, 5063 en 5074.

De overeenkomst heeft betrekking op de volgende plannen: 
1.    Revitalisatie van het hoofgebouw Mariëngaerde tot 107 huurwoningen met definitieve bestemming Wonen. Herbestemming van de kapel tot gemeenschappelijke bewonersruimte. 
2.    Revitalisatie van het gebouw Mariënhaven met 41 zorgeenheden.
3.    Sloop van  het bestaande gebouw ’t Kompas en nieuwbouw Mariënhof met 51 koopwoningen en een gebouwde (uit het zicht) parkeervoorziening.
4.    Revitalisatie van het terrein binnen het plangebied om cultuurhistorische waarden en groenstructuren van het gebied te herstellen, de verkeerstructuur voor alle gebruikers van het gebied te herzien, te verbeteren en het parkeren ten behoeve van de gebouwen in te passen.  
De parkeerbehoefte voor deze plannen is meegenomen in het Integraal Plan. 

De zakelijke beschrijving betreft een samenvatting op hoofdlijnen van de inhoud van de anterieure overeenkomst. 
Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingediend. 

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Richard Rietveld en Koos van Kampen van de afdeling Ruimte via 14-0252 of via de email: grootseminarie@hltsamen.nl.

Downloads

Naast dat u de zakelijke beschrijving kunt inzien op het gemeentekantoor in Sassenheim is de zakelijke beschrijving digitaal te raadplegen.  

Ga naar het begin