Vervanging riolering en bomen Kievitspark Voorhout

In het Kievitspark, Doctor Schaepmanlaan en Prof. Nolenslaan moet de riolering gerepareerd/vervangen worden.

Dit gebeurt grotendeels onder de grond, waardoor de overlast beperkt blijft. Daarnaast zijn in het verleden regelmatig vragen en klachten binnengekomen over de bomen in het Kievitspark. Deze geven overlast doordat ze te groot zijn, veel wortelopdruk geven en kabels en leidingen beschadigen.


Start werkzaamheden

De bewoners zijn in week 14 van 2020 geïnformeerd over de start van de werkzaamheden.


Ontwerpen en bomen

Tijdens de inloopavond op 23 mei 2018 is de bewoners gevraagd of ze willen dat de huidige 28 bomen in het Kievitspark verwijderd moeten worden. Bewoners konden hiervoor kiezen uit drie ontwerpen en drie soorten nieuwe bomen. De meeste bewoners gaven aan dat ze de grote bomen (de watercipressen) weg wilden hebben en dat er verschillende soorten nieuwe bomen voor terugkwamen. 

Deze reacties zijn verwerkt in het voorlopig ontwerp. Dit is vervolgens vastgesteld door het college, waarna inwoners konden reageren op het voorlopig ontwerp. De reacties op het vastgestelde voorlopig ontwerp zijn verwerkt in het definitieve ontwerp. Op dinsdag 22 januari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders dit definitieve ontwerp vastgesteld. Nu het ontwerp is vastgesteld kunnen we starten met de voorbereidingen voor de werkzaamheden. 


Werkzaamheden

De grote bomen in het Kievitspark worden op 6 en 7 maart 2019 afgezaagd op 1 meter boven de straat. Bij de herinrichting dit najaar wordt de rest van de bomen (stam en wortels) weggehaald. Bewoners is gevraagd om hun auto op 6 en 7 maart niet in het Kievitspark te parkeren, zodat de aannemer veilig kan werken.
Een ingenieursbureau maakt nu de (werk)tekeningen en de werkomschrijving. Vervolgens wordt een aannemer gekozen die het werk gaat uitvoeren. 
Naar verwachting kunnen de werkzaamheden in het derde kwartaal van 2019 beginnen. 

Riolering

Een deel van de riolering wordt verplaatst naar het midden van de rijbaan. Een ander deel van de riolering wordt gerepareerd door middel van relining (kousmethode).

Bestrating en trottoir

De trottoirs worden opnieuw bestraat. Dit gebeurt als er bomen worden verplaatst. De straten blijven zoals ze zijn. Beschadigde straten worden opgeknapt.

Parkeren

In het definitief ontwerp worden er kleine bomen geplaatst aan de zijkant van de rijbaan. Dit gaat ten koste van 3 parkeerplaatsen. 

Groen en bomen

De huidige grote bomen (watercipressen) in het Kievitspark worden vervangen door kleinere bomen. De bomen komen grotendeels op een andere locatie te staan.


Planning

 • Inloopbijeenkomst met bewoners: 23 mei 2018
 • Voorlopig ontwerp gereed obv voorkeuren bewoners: begin juli 2018
 • Ter inzagelegging voorlopig ontwerp: begin augustus 2018
 • Reactiemogelijkheid (6 weken)                       
 • Definitief ontwerp gereed: december 2018
 • Vaststellen definitief ontwerp door college: januari 2019
 • Afzagen grote bomen: 6 en 7 maart 2019
 • Start uitvoering werkzaamheden: najaar 2019:
  • Rioleringswerkzaamheden
  • Kabel- en leidingwerkzaamheden
  • Aanleggen bestrating en nieuwe bomen
    

Vragen

Bij vragen neemt u contact op met de projectleider Jan Broekhuizen, via telefoonnummer 14 0252 of per e-mail via j.broekhuizen@hltsamen.nl.

Ga naar het begin