Ga naar de inhoud

Het Actieplan Fiets

Een goed bereikbare gemeente met gezonde inwoners: dat wil Teylingen graag zijn. De fiets is daarvoor een belangrijk vervoersmiddel. Met de fiets kom je (bijna) overal en ondertussen kan je lekker bewegen. Met het Actieplan Fiets denken we na over het fietsbeleid van de komende jaren. Ook nemen we een aantal maatregelen die het aantrekkelijker en veiliger moeten maken om in Teylingen de fiets te pakken.
 

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Op deze pagina vind je een aantal documenten die deel uit maken van het Actieplan Fiets. Allereerst hebben we een beeldvormingsdocument opgesteld. Hierin staan de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van fietsen, fietsverkeer en fietsbeleid. Ook staat daar een overzicht van fietsplannen van de landelijke overheid, de provincie Zuid-Holland en onze buurgemeenten, samen met een beschrijving van het huidige fietsbeleid van Teylingen.

Bovendien hebben we verschillende belanghebbenden van onze gemeente gevraagd naar de knelpunten die zij ervaren voor fietsers in Teylingen. Hieruit volgde een eerste lijst van belangrijke thema’s voor het Actieplan Fiets.

Op basis hiervan hebben we een koersdocument geschreven. Hierin staan de hoofdlijnen voor het fietsbeleid in Teylingen. Tegelijkertijd is dit koersdocument ook een visie: als de omstandigheden veranderen, blijft duidelijk in welke richting we verder werken om de veiligheid en aantrekkelijkheid van fietsen in Teylingen te verbeteren. Lees het koersdocument aan de rechterkant op deze pagina.

Uit de gesprekken die we gevoerd hebben en de vragenlijst volgden veel knelpunten voor fietsers in Teylingen. Samen met de experts van het adviesbureau hebben wij bij een de knelpunten mogelijke oplossingen geformuleerd. Deze staan allemaal beschreven in de Uitvoeringsagenda Actieplan Fiets Teylingen. Helaas is het niet mogelijk om al deze knelpunten meteen en tegelijkertijd aan te pakken. Daarom moeten we prioriteren: Wat doen we als eerst en wat kan ook op een later moment opgepakt worden?
 

De Uitvoeringsagenda

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 9 juli 2020 het Koersdocument en de Uitvoeringsagenda van het Actieplan Fiets unaniem vastgesteld. Rechts op deze pagina vindt u het definitieve Koersdocument en de definitieve Uitvoeringsagenda Actieplan Fiets.

Ga naar het begin