Nieuwbouw basisscholen De Kinderburg en De Rank, Sassenheim

Basisscholen De Kinderburg en De Rank krijgen een gezamenlijke, nieuw te bouwen locatie voor 350 leerlingen. Inclusief extra vierkante meters voor kinderopvang. 

Op 25 juni keek de gemeente met omwonenden en belangstellenden via werktafels naar de nieuwbouwopgave. Omwonenden en belanghebbenden gaven de gemeente uitgangspunten mee voor de uitwerking van het stedenbouwkundig kader. De gemeente is hiermee aan de slag gegaan. Daarbij hield ze rekening met de verschillende omgevingsaspecten, bereikbaarheid en verkeersveiligheid.  

Informatieavond 14 november 

Op 14 november organiseerden we een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden om het concept stedenbouwkundig kader toe te lichten. Het doel van de informatieavond: uitleggen waarom de gemeente bepaalde keuzes heeft gemaakt die leidden tot het concept stedenbouwkundig kader. 

Definitief stedenbouwkundig kader

In het eerste kwartaal 2020 informeren wij de omwonenden en belangstellenden over het definitief stedenbouwkundig kader.

Vragen of meer informatie

Neem contact op met mevr. B. Barnhoorn, mail: b.barnhoorn@hltsamen.nl / tel: 14 0252.

Ga naar het begin