Ga naar de inhoud

Nieuwbouw KC (Kindcentrum) Het Sterrenwerk, Sassenheim

Besluit gemeenteraad

Update: 9 augustus 2021

De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 besloten op het investeringskrediet ter beschikking te stellen voor de vervangende nieuwbouw van Kindcentrum (KC) Het Sterrenwerk aan de Knorrenburgerlaan 2 te Sassenheim. Eerder had het College van Burgemeester en Wethouders reeds besloten tot vervangende nieuwbouw op de bestaande locatie.
 

Bestemmingsplan

De nieuwbouw van KC Het Sterrenwerk past niet in het huidige bestemmingsplan. Hoewel de bestemming maatschappelijk blijft, wordt het bouwvlak zowel in situering als in hoogte gewijzigd. Daarom moet een nieuw bestemmingsplan vastgesteld worden. Het stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteit nieuwbouw Kinderburg-Rank vormen de basis voor het nieuwe bestemmingsplan voor het perceel Knorrenburg 2. In juni 2021 heeft het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. De planning is dat het bestemmingsplan in december 2021 wordt vastgesteld door de gemeenteraad. In beginsel wordt het bestemmingsplan 6 weken na het raadsbesluit onherroepelijk en kan vervolgens de omgevingsvergunning worden verleend.
 

Ontwerp

KC Het Sterrenwerk bestaat uit een nieuwe basisschool voor 16 groepen (400 leerlingen) en 2 groepen (32 plaatsen) kinderopvang. Zij krijgen een gezamenlijke, nieuw te bouwen locatie voor 350 leerlingen. Sophia Scholen is bouwheer van de nieuwbouw, dit betekent dat Sophia Scholen verantwoordelijk is voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwbouw. Op 1 juli 2021 heeft Sophia Scholen het ontwerp gepresenteerd van de nieuwbouw aan belanghebbenden en omwonenden.
 

Planning

De huidige planning voorziet in de navolgende fasering:

  • Verhuizing naar tijdelijke huisvesting: zomer 2021
  • Sloop bestaande gebouw: kwartaal 4 2021 - kwartaal 1 2022
  • Realisatie nieuwbouw: kwartaal 2 2022 – kwartaal 2 2023
  • Ingebruikname nieuwbouw: kwartaal 3 2023
Ga naar het begin