Paraplu-voorontwerpbestemmingsplan ‘Beeldbepalende objecten Teylingen’ ter inzage

Identificatienummer: NL.IMRO.1525.BP2018TEY11002-VO01


Waar

Diverse objecten verspreid over de gemeente Teylingen. Onderaan deze publicatie staat een locatieoverzicht met de adressen van de objecten die in het plan opgenomen zijn.

Wat

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het paraplu-voorontwerpbestemmingsplan ‘Beeldbepalende objecten Teylingen’ voor een ieder ter inzage ligt. Overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening ligt het paraplu-voorontwerpbestemmingsplan ‘Beeldbepalende objecten Teylingen’ met identificatienummer: NL.IMRO.1525.BP2018TEY11002-VO01 voor inspraak en vooroverleg ter inzage.

Toelichting algemeen

Binnen de gemeente Teylingen staan gemeentelijke- en rijksmonumenten. Deze objecten hebben een status als gemeentelijk- of rijksmonument omdat zij identiteitsdragers zijn van het erfgoed van de gemeente Teylingen. Objecten met deze status zijn beschermd tegen slopen en tegen aanpassingen door verbouwingen.

Naast gemeentelijke- en rijksmonumenten zijn er binnen de gemeente Teylingen veel meer objecten die het behouden waard zijn omdat deze objecten door het beeldbepalende karakter wat zij uitstralen een sterke bijdrage leveren aan de identiteit en aan de beleving van de gemeente Teylingen. Deze objecten hebben echter geen bescherming tegen slopen en geen bescherming  tegen aanpassingen door verbouwingen. Na inventarisatie van Stichting Dorp, Stad en Land blijkt dat het gaat om circa 80 objecten.

Er is inmiddels een (paraplu)voorontwerpbestemmingsplan opgesteld dat voorziet in een beschermende regeling voor deze objecten. Deze regeling heeft als doel dat opgenomen objecten niet zonder meer gesloopt kunnen worden en dat bij verbouwingen (aan de buitenzijde) bouwplannen ter beoordeling voorgelegd worden aan de Erfgoedcommissie.

Beschermd dorpsgezicht

Op vier locaties binnen Warmond geldt volgens het geldende bestemmingsplan geen ‘beschermd dorpsgezicht’ daar waar dat het geval moet zijn volgens het aanwijzingsbesluit van de Minister. Met dit paraplu-voorontwerpbestemmingsplan wordt dit hersteld. De betreffende vier locaties worden onderaan in deze publicatie genoemd.

Waarom een ‘paraplu’-bestemmingsplan?

Met een ‘paraplu’-bestemmingsplan kunnen nieuwe bestemmingsplanregels worden toegevoegd aan bestaande bestemmingsplanregels.

Ter inzagetermijn

In het kader van de inspraakprocedure ligt het paraplu-voorontwerpbestemmingsplan ‘Beeldbepalende objecten, Teylingen’ vanaf donderdag 19 september 2019 tot en met woensdag 30 oktober 2019 ter inzage in het gemeentekantoor in Sassenheim.

Inzien

Een fysiek exemplaar van voorontwerpbestemmingsplan kunt u inzien bij het contactcentrum in het gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim.

Inspraakmogelijkheden

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een inspraakreactie schriftelijk of mondeling kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ  Voorhout; telefoonnummer 14 0252.

U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via emailadres: gemeente@teylingen.nl.

Inloopavond

Op 24 september is er van 19:00 tot 21:00 uur een inloopavond. Tijdens de inloopavond kunt u vragen stellen over het (paraplu)voorontwerpbestemmingsplan.

De inloopavond wordt gehouden in het bestuurscentrum (Raadhuisplein 1) in Voorhout.

Plangebied

Het paraplubestemmingsplan ‘Beeldbepalende objecten Teylingen’ heeft betrekking op adressen:

Sassenheim

 • Hoofdstraat 63 / 85 / 102 / 137 / 143 / 157 / 197 / 303
 • Julianalaan 5 / 9 / 11 / 13 / 15
 • Molenstraat 33 / 35
 • Prins Hendriklaan 2
 • Rijksstraatweg 31 (de Keet van Oud)
 • Teijlingerlaan 11 / 13 / 15 / 17 / 19 / 21 / 23 / 25 / 29 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 41 / 43 / 45 / 47 / 49 / 51 / 51a / 53 / 55 / 57 / 59 / 61
 • Vijverlaan / van Pallandtlaan: de openbare waterpartij
 • Wasbeekerlaan 22b: de Watertoren


Voorhout

 • Jacoba van Beierenweg 49 / 51 / 93
 • Oude Herenweg 17 / 17a
 • Rijnsburgerweg 56
 • Warmond
 • Beatrixlaan 14 / 16
 • Bisschopslaan / Herenweg: Entreepartij Mariënhaven
 • Burgemeester Ketelaarstraat 23
 • De Baan: de muziektent
 • Dorpsstraat 19 / 91
 • Gemeentehaven 3
 • Herenweg 1a / 47 / 49 / 50 / 51 / 53 / 55 / 57 / 59 / 86a
 • Krusemanstraat 5
 • Langebrug 2
 • Oosteinde 1 / 11c / 13
 • Oranje Nassaulaan 13 / 18 / 31
 • Postdam 5
 • Sweilandpolder 9 / 9b


Locaties beschermd dorpsgezicht

 • Dorpsstraat 19, Warmond
 • Herenweg 50, Warmond
 • Teylingerkade: Openbare parkeerplaats (aan de kopzijde van Teylingerkade 9 en tegenover Teylingerkade 3 / 4, Warmond)
 • Teylingerkade: Het openbare gedeelte ter hoogte van de zijgevel van Vennemeerstraat 2, Warmond


Informatie

Heeft u vragen? Neemt u gerust contact opnemen met Ron van der Geest van de afdeling Ruimte via 14 0252.


Laatste update

16 september 2019

Ga naar het begin