Bestemmingsplannen

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in Teylingen mag bouwen of verbouwen? Of u in een bepaald pand een winkel of café mag openen? Of u op een bepaald terrein een bedrijf mag vestigen? Kijk eerst of uw plannen in het bestemmingsplan van het gebied passen.

  • Tijdens de periode dat ontwerpplannen of vastgestelde bestemingsplannen ter visie liggen, staan ze op de gemeentelijke website ter inzage
  • Ook liggen ze tijdens die periode ter inzage bij receptie van het gemeentekantoor in Sassenheim. 
  • Tijdens en de inzagetermijn staan alle gepubliceerde plannen op de website van ruimtelijkeplannen.nl. 
Ga naar het begin