Belastingen

Teylingen is aangesloten bij Belastingen Bollenstreek, zij voeren de belastingtaken uit voor de gemeente. Het belastingbeleid, waaronder de hoogte van de belastingtarieven, bepaalt Teylingen zelf.

Belastingen regelt de volgende gemeentelijke belastingen:

  • OZB (Onroerendezaakbelasting)
  • Afvalstoffenheffing
  • Lastenverlichting
  • Rioolheffing
  • RZB (Roerendezaakbelasting)
  • Forensenbelasting
  • Parkeerbelasting

Meer informatie over belastingen en de belastingtarieven vindt u op de website van Belastingen Bollenstreek
 

WOZ-waarde opvragen

U kunt via de website van het WOZ-waardeloket de WOZ-waarde van woningen uit Teylingen opvragen.
 

Contact met Belastingen Bollenstreek

De medewerkers van Belastingen Bollenstreek zijn gehuisvest in het gemeentehuis van Noordwijk.
U kunt daarom veel zaken schriftelijk, telefonisch en per e-mail te regelen.

Wilt u iemand van het team belastingen persoonlijk spreken? Dat kan alleen in het gemeentehuis van Noordwijk. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Heeft u alleen een formulier nodig? Daarvoor kunt u nog steeds naar het gemeentehuis in Sassenheim komen.

Havengeld

De gemeente Teylingen kent drie afmeerlocaties waar u havengeld moet betalen:
•het haventje van het recreatie-eiland Koudenhoorn;
•aan een steiger in de Zwanburgerpolder;
•aan de steiger op Tengnagel


Kosten

Lengte vaartuig per strekkende meter, per dag € 1,00


Bijzonderheden

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag bij Belastingen Bollenstreek. Het bezwaar moet u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet versturen.

Aanslag digitaal ontvangen

Vanaf 2017 kunt u de aanslag van de gemeentelijke belasting digitaal ontvangen. Dit gaat via de Berichtenbox van MijnOverheid.

De samenwerking heeft meerdere voordelen. We brengen kennis en ervaring bijeen om de kwaliteit van de dienstverlening nog verder te verbeteren. De uitvoering wordt verdeeld over meerdere mensen en hierdoor minder kwetsbaar. Ook kunnen we het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen en de jaarlijkse herwaardering van de WOZ-waarde efficiënter organiseren. Dit levert op termijn een kostenbesparing op.

Ga naar het begin