Afval, soorten

Afvalscheiding in Teylingen

De gemeente Teylingen werkt aan een nieuw Afvalstoffenbeleidsplan ‘Van Afval Naar Grondstof’. Het nieuwe afvalplan heet zo, omdat we veel te veel afval ‘weggooien’. Groente-, fruit- en tuinafval, maar ook bijvoorbeeld papier en karton en bijvoorbeeld textiel kan, als het goed gescheiden wordt, heel goed opnieuw gebruikt worden.

Zo min mogelijk restafval

Het doel is om zoveel mogelijk huishoudelijk afval opnieuw te gebruiken en zo min mogelijk restafval over te houden. Landelijke doelstellingen zijn om in 2020 75% van het afval gescheiden aan te bieden en minder dan 100kg per persoon per jaar over te houden. In 2025 moet dit 30kg per persoon per jaar zijn. In 2050 ziet de overheid graag dat al het huishoudelijk afval hergebruikt wordt. Om u een idee te geven. Op dit moment wordt in Teylingen ongeveer 57% van het afval gescheiden aangeboden en levert u per jaar per persoon gemiddeld 159kg in. In deze sorteeranalyse (zie video) ziet u hoe het afval in Teylingen gescheiden wordt.

Kosten zo min mogelijk laten stijgen

Het verbranden van restafval wordt steeds duurder. En is ook niet goed voor het milieu. Om ervoor te zorgen dat de kosten voor verwerking van huishoudelijk afval (uw jaarlijkse afvalstoffenheffing) niet enorm stijgen, zijn we op zoek naar een nieuwe manier om uw huishoudelijk afval in te zamelen.

Verschillende manieren

Er zijn verschillende manier van afval scheiden en afval inzamelen. De manieren verschillen in bijvoorbeeld het aantal containers dat u thuis heeft, of u uw afval naar een ondergrondse container kunt brengen of dat u betaalt per keer restafval inleveren of per kilo restafval.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Teylingen deze methoden bekeken en bij inwoners geïnformeerd wat zij belangrijk vinden bij afvalinzameling. In de vorige raadsperiode is het echter niet tot een besluit gekomen, omdat er nog teveel zaken onduidelijk waren. Op dit moment wordt deze informatie aangevuld met de laatste ontwikkelingen, zodat de gemeenteraad voor de zomer van 2019 een besluit kan nemen over een nieuwe inzamelmethode.

Wat betekent dit voor u?

U krijgt naar alle waarschijnlijkheid in 2020 te maken met een nieuwe manier van afval inzamelen. Hoe die manier eruit gaat zien weten we nog niet. Wat we wel weten is dat we moeten kiezen voor een andere manier van inzamelen als we echt meer afval willen hergebruiken en ervoor willen zorgen dat de kosten niet verder stijgen. Dit is misschien in het begin wat onwennig, maar uiteindelijk is het beter voor ons milieu en voor uw portemonnee. We houden u op de hoogte.

Kan ik meedenken?

In 2016 hebben veel inwoners met ons mee gedacht, tijdens wijkbijeenkomsten en door middel van een enquête. Hiermee hebben we een goed beeld gekregen van de wensen van onze inwoners. Deze uitkomsten leest u in het rapport en nemen wij mee in de zoektocht naar de juiste manier van afval scheiden voor Teylingen. Bij het invoeren van het nieuwe systeem vragen wij u straks opnieuw mee te denken. Mocht u in de tussentijd suggesties of vragen hebben dan horen wij dat uiteraard graag. U kunt reageren via gemeente@teylingen.nl of 14 0252.

Ga naar het begin