Veilige feestdagen gewenst

Bent u weg tijdens de feestdagen? Laat een bewoonde indruk achter! 

Bent u niet thuis tijdens de feestdagen, laat een bewoonde indruk achter. Zorg dat de gordijnen zijn gesloten en u licht aanlaat. Dit kan gemakkelijk met tijdschakelaars. Voor ongeveer 5 euro heeft u al een tijdschakelaar. Een donker huis nodigt inbrekers meer uit.

Goed op slot

Deuren die niet goed op slot zijn gedraaid, zijn door inbrekers binnen 10 seconden te openen met een plastic pasje. Vergeet ook uw schuur- of garagedeur niet en zorg voor goed inbraak werend hang- en sluitwerk. Meer informatie hierover is te vinden op www.politiekeurmerk.nl.

Whatsapp

Via een Whatsapp-groep met uw buren kunt u als buurtbewoners een oogje in het zeil houden en elkaar goed op de hoogte houden. Zo helpt u mee aan een veiligere buurt. Een handleiding vindt u op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.


Samen werken aan een gezellige en veilige jaarwisseling.


Voorkom brand en overlast

Laat voor de jaarwisseling geen spullen (kerstboom, afval) slingeren in een niet afgesloten tuin of bij uw bedrijf. Zorg dat bouwmaterialen, brandbaar materiaal en losliggende stenen zijn opgeruimd en leegstaande panden zijn dichtgetimmerd. Denk ook aan vlaggenstokken, vlaggen, containers, pallets etc. Sluit afvalcontainers af of plaats ze binnen tijdens de jaarwisseling of op een afgesloten terrein buiten het bereik van anderen. Dit om brand en overlast te voorkomen.

Hulpdienst nodig? Bel alleen als het echt moet

Onze hulpdiensten doen er alles aan om voor uw veiligheid te zorgen. Tussen 00.00 uur en 2.00 uur ontvangen de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulancedienst), in een korte tijd heel veel meldingen. Daardoor is het voor de hulpdiensten niet mogelijk om overal binnen de gestelde termijn te zijn. Blus kleine brandjes zelf en bel de alarmcentrale van de hulpdiensten alleen als het echt moet.

Geweld tegen hulpverleners wordt niet geaccepteerd

Hulpdiensten moeten hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Bij geweld tegen mensen met een publieke taak treedt de politie direct op. Wie agressief is en/of geweld pleegt tegen mensen met een publieke taak, wordt snel en streng gestraft.

Let op alcohol- en drugsgebruik

Bij geweld - en soms ook bij vernielingen – is er vaak alcohol of drugs gebruikt. Beperking van alcohol- en drugsgebruik kan geweld en overlast bij de jaarwisseling verminderen. Geef ook uw kinderen met oud en nieuw regels mee over drank- en drugsgebruik. Zoals altijd: geen alcohol onder de 18! Ook ouders van kinderen boven de 18 kunnen duidelijke afspraken maken over het drankgebruik. Meer informatie en concrete tips vindt u op de website: www.hoepakjijdataan.nl.


Vuurwerk

De jaarwisseling moet voor iedereen in een feest kunnen zijn. Toch zorgt het afsteken of opslaan van zwaar, meestal illegaal, vuurwerk ieder jaar voor veel overlast, levensgevaarlijke situaties en schade. De gemeente zet zich samen met de politie in om de daders te achterhalen. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!

Vuurwerk kopen en afsteken

Net als voorgaande jaren kan op 3 werkdagen vuurwerk worden gekocht. De verkoopdagen zijn 28, 30 en 31 december. Op zondag 29 december kan geen vuurwerk worden gekocht.

 • Vuurwerk afsteken mag alleen op oudejaarsdag tussen 18.00 uur en 2.00 uur.


Veilig vuurwerk afsteken voorkom ongelukken

Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of hier buiten naar kijken? Bescherm dan uw ogen met een vuurwerkbril. Steekt u vuurwerk af volgens de gebruiksaanwijzing, dan heeft u minder kans op ongelukken. Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd iemand moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk. Tips over veilig vuurwerk afsteken vindt u op www.veiligheid.nl.

Meld vernielingen

Een gezellige jaarwisseling maken we met elkaar. Elk jaar is de schade door vernielingen aan materialen in onze gemeente groot, zoals bijvoorbeeld bloembakken en bankjes. Het schadebedrag kan flink oplopen. Als gemeente verwachten wij de vernielingen te verminderen, door een goede mix van handhaving, preventie en communicatie. Het schadebedrag verhalen wij direct op de veroorzakers. Hierbij hebben wij uw hulp hard nodig. Ziet u vernielingen op straat? Bel dan direct 112, de politie kan dan de daders op heterdaad aanhouden. Of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Het melden van (vuurwerk)overlast heeft altijd zin! Als door de drukte niet direct actie kan worden ondernomen, helpt het zeker bij nader onderzoek of om een goed beeld te krijgen voor de aanpak op langere termijn.

Illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk is niet goedgekeurd vuurwerk, waardoor er een verhoogde kans op letsel is. Lontjes zijn bijvoorbeeld te kort, het vuurwerk is beschadigd, of er zit teveel kruit in. Het is niet alleen voor de afsteker gevaarlijk, maar ook voor omstanders. Vermoeden van opslag of handel van illegaal vuurwerk in uw buurt? Bel de politie op 0900-8844 of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Kijk op de website van de politie voor meer informatie over (illegaal) vuurwerk. Op www.vraaghetdepolitie.nl vinden jongeren meer informatie over (illegaal) vuurwerk. In december kunnen jongeren chatten met een vuurwerkdeskundige. 

Het Openbaar Ministerie (OM) treedt hard op tegen handel, opslag en afsteken van illegaal vuurwerk. Het OM eist dan forse straffen, die bij veroordeling kunnen leiden tot enkele weken hechtenis en/of gevangenisstraf.


Pas op met wensballonnen

Het gebruik van de wensballon is toegestaan maar Brandweer Hollands Midden raadt het gebruik er van af. Wensballonnen kunnen brand veroorzaken.  

Het zijn namelijk ongeleide projectielen en eens opgelaten heeft men er geen invloed meer op. De wensballon is een fragiel object dat snel kan scheuren of door de invloed van wind als open vuur op ongewenste plaatsen terecht kan komen.

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft een aantal strikte regels verbonden aan het oplaten van wensballonnen:

De wensballon mag niet opgelaten worden:

 • Bij een windkracht van meer dan 2 Beaufort. Dit betekent dat hoogstens de bladeren ritselen door de wind! Windkracht 1 of 2 komt bijna niet voor in Nederland. Het aantal momenten waarop het is toegestaan om een wensballon op te laten is dus zeer beperkt (max. 18 dagen per jaar).
 • Bij regen of zeer vochtige lucht (bijvoorbeeld mist).
 • In een periode van droogte.
 • Door personen jonger dan 18 jaar.
 • Binnen een straal van 15 kilometer van (zweef)vliegvelden. Schiphol ligt niet in onze veiligheidsregio maar een straal van 15 kilometer rondom dit vliegveld beslaat wel een deel van de regio.
 • Wanneer er een object aan wordt bevestigd anders dan een door de importeur bijgeleverde kaart. De kaarten van de importeur moeten aan een aantal strenge veiligheidsregels voldoen. Wanneer u zelf een kaart of een ander object bevestigd aan de ballon is deze mogelijk niet veilig.
 • Wanneer het papier van de ballon beschadigd is.
 • In de omgeving van hoge objecten (huizen, bomen, etc.).


Ook wordt het aanbevolen om:

 • De ballon met twee mensen op te laten.
 • Een wachttijd van 1,5 tot 2 minuten in acht te nemen (na aansteken) voordat deze los gelaten wordt (de wachttijd is afhankelijk van het type ballon).
 • De ballon zo lang mogelijk na te kijken, zodat bij gevaar nog kan worden ingegrepen.
 • Ook moet u bij de aanschaf van een wensballon erop letten dat deze voldoet aan de eisen van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) www.nvwa.nl.


Houd onze gemeente schoon. Ruim uw vuurwerk op!

Tijdens de jaarwisseling komt er veel vuurwerkafval op straat. Wilt u uw vuurwerk direct na het afsteken opruimen? Dit voorkomt dat kinderen de volgende ochtend op zoek gaan naar (on)ontploft vuurwerk en dat er zwerfvuil ontstaat.

Alvast bedankt voor uw hulp!

Ga naar het begin