Politie-actie en waarschuwingsbrieven overlastgevers Koudenhoorn

Overlastmeldingen nopen tot actie

Deze zomer zijn diverse gebiedsverboden opgelegd aan personen die al enige tijd voor ernstige verstoring van de openbare orde zorgen nabij Koudenhoorn.

Na een rustige periode gedurende de gebiedsverboden, kwamen sinds de beëindiging ervan op 1 september direct weer overlast-meldingen binnen van omwonenden en recreanten. De meldingen, maar ook het gedrag van de overlastgevers, geven de indruk dat er sprake is van een negatieve ontwikkeling sinds het opheffen van de gebiedsverboden.

In samenwerking met de politie en het openbaar ministerie en na zorgvuldige voorbereiding zijn daarom twee sporen ingezet om de overlast te bestrijden: strafrechtelijk en bestuursrechtelijk.
 

Politie-actie

De politie startte op 23 oktober een onderzoek na aanhoudende meldingen van ernstige misdragingen, bedreigingen, intimidaties en milieuvervuiling door personen die zich ophielden rondom het recreatiegebied Koudenhoorn. Het politieonderzoek leidde tot de aanhouding van drie personen. Het drietal is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.
 

Bestuurlijke maatregel

Op basis van onder andere de informatie uit het strafrechtelijk traject, wordt de zwaarte bepaald van bestuurlijke maatregel die getroffen kan worden. Voorafgaand aan deze bestuurlijke maatregel zijn vandaag, 23 oktober, aan de overlastgevers officiële waarschuwingsbrieven in persoon uitgereikt. Daarin wijst de burgemeester de overlastgevers erop dat als blijkt dat zij overlast veroorzaken, het woon- of leefklimaat aantasten of de openbare orde verstoren, zij spoedig zal optreden met een bestuurlijke maatregel, bijvoorbeeld een gebiedsontzegging of een gebiedsverbod.
 

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Verder bespreekt het college aanstaande dinsdag het raadsvoorstel voor een wijziging van de APV. Onderdeel daarvan is het voorstel de APV aan te vullen met (onder meer) het verbod op overnachten (dan wel voor anker liggen) in voer- en vaartuigen en hinderlijk drankgebruik op openbare plaatsen en openbaar water.

Ga naar het begin