Drone van gemeente Teylingen

We zetten de komende tijd een drone in, onder andere ter ondersteuning van handhaving. De drone en het gebruik daarvan door een eigen ROC gecertificeerde dronepiloot is vergund aan de werkorganisatie HLTsamen. Voor het gebruik van de drone werkt Teylingen nauw samen met de gemeente Katwijk.

Met de camera van de drone kunnen we op basis van live-beelden een groot gedeelte van een gebied bekijken. Deze beelden worden niet opgeslagen. De drone vliegt niet boven of te dicht bij een mensenmenigte. De afstand is minimaal 25 meter.

Lees hieronder de veelgestelde vragen:
 

Waar wordt de drone voor ingezet?

Drones kun je in diverse situaties inzetten. Een drone kan van grote meerwaarde zijn bij het inwinnen van de Basisregistraties BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Naast het gebruik voor communicatiedoeleinden worden drones ook steeds vaker ingezet door de politie en brandweer, de overheden mogen onder voorwaarden drones inzetten bij calamiteiten.

Denk bijvoorbeeld aan: 

* Tijdens (grootschalige) evenementen;  
* Voor de handhaving van de veiligheid in de openbare ruimte

Sinds wanneer heeft de gemeente een drone?

Op 6 januari 2020 heeft de gemeente van het ministerie van ILT (inspectie, leefomgeving en transport) een vergunning verkregen voor het bedrijfsmatig vliegen met drones.

Hoe zit het met de privacy?

Afhankelijk van waar we de drone voor inzetten, is de mate van privacy steeds scherper. Wanneer we de drone inzetten voor inspectie-doeleinden zorgen we dat er geen tot weinig personen in het gebied dat we inspecteren aanwezig zijn. De personen die toch in beeld komen, maken we onherkenbaar. De ongeblurde versie vernietigen we direct. Voor openbare orde en veiligheid is het beeldmateriaal live en worden er geen opnames gemaakt. Daarom hoeven we dan niemand onherkenbaar te maken. De handhavers reageren op de livestream door personen of groepen personen direct aan te spreken. 

Op de foto is een banner te zien waarop staat 'houd afstand'. Waarom?

De gemeente beschikt over banners en klapbordjes. Deze plaatsen aan weerszijden en rond het vluchtgebied om omstanders te informeren dat er een drone operatie bezig is. Voorafgaand aan de operatie plaatsen vermelden we de vlucht op deze website. Deze hulpmiddelen zijn dus ter waarschuwing en communicatie van de dronevlucht.

Mag de drone boven mensen vliegen?

De drone-crew zorgt te allen tijde dat de drone in het zicht vliegt en dat we voldoende afstand (25 meter) bewaren ten aanzien van gebouwen, objecten en personen. Ook vliegen we niet over groepen personen heen.

 

 

Ga naar het begin