Ga naar de inhoud

Vluchten drone augustus 2022

Vlieggebied tussen het spoor en de N444 Voorhout. de dronevlucht is voor het inwinnen van de nieuwe Noordelijke Randweg voor de basisregistratie van de BGT.

Drone van gemeente Teylingen

Elke gemeente is verplicht om volgens de wet BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) alle zichtbare onderdelen van de openbare ruimte in de basisregistratie te verwerken. Het resultaat van deze registratie is te bekijken via de landelijke PDOK viewer. Diverse bedrijven, overheidsinstellingen, particulieren, hulpdiensten en ondersteunende navigatiesystemen maken hier gebruik van.

Een landmeter meet deze gegevens in en sinds kort maakt de gemeente ook gebruik van een drone. De drone en het gebruik daarvan is vergund aan de werkorganisatie HLTsamen met een eigen gecertificeerde dronepiloot. Het is een samenwerking tussen Teylingen, Lisse en Hillegom en de gemeente Katwijk.

De drone heeft een camera waarmee live-beelden worden gemaakt om gebieden te bekijken of in te meten. De drone maakt foto’s onder een hoek van 90o waardoor personen en kentekens van voertuigen niet herkenbaar op de foto komen. Lees hieronder de veelgestelde vragen:
 

Waar wordt de drone voor ingezet?

Een drone kan van grote meerwaarde zijn bij het inwinnen van de Basisregistraties BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie).

Ook wordt de ingezet voor communicatiedoeleinden en kan het gebruikt worden door hulpdiensten als politie en brandweer. Onder voorwaarden mogen drones ook ingezet worden bij calamiteiten, tijdens grootschalige evenementen of voor de handhaving van de veiligheid in de openbare ruimte.
 

Sinds wanneer heeft de gemeente een drone?

Op 6 januari 2020 heeft de werkorganisatie van het ministerie van ILT (inspectie, leefomgeving en transport) een vergunning verkregen voor het bedrijfsmatig vliegen met drones.
 

Hoe zit het met de privacy?

Afhankelijk waar de drone voor wordt ingezet, is de mate van privacy steeds scherper. Wanneer de drone wordt gebruikt voor inspectiedoeleinden zorgt het team dat er geen tot weinig personen in het gebied aanwezig zijn. De personen die toch in beeld komen, worden onherkenbaar gemaakt: blurren. De ongeblurde versie wordt direct vernietigd. 

Voor bijvoorbeeld openbare orde en veiligheid is het beeldmateriaal live en worden er geen opnames gemaakt. De handhavers reageren ter plaatste op de situatie door personen of groepen personen direct aan te spreken. 
 

Is het inzetten van een drone veilig?

De drone voldoet aan alle eisen die het ministerie van ILT stelt. De piloot houdt een onderhoudslogboek bij en zorgt dat de drone gekeurd wordt. Naast privacy staat ook veiligheid voorop bij elke drone-activiteit.
 

Op de foto is een banner te zien waarop staat 'houd afstand'. Waarom?

De banners en klapbordjes worden rondom een vluchtgebied geplaatst om omstanders te informeren dat er een drone-operatie bezig is. Voorafgaand aan elke dronevlucht wordt de activiteit bekend gemaakt via onder meer deze gemeentepagina.
 

Mag de drone boven mensen vliegen?

Afhankelijk van het doeleinde van de vlucht wordt de voorgeschreven afstand bewaard. Bij standaard vluchten wordt niet over objecten, gebouwen of personen gevlogen of op afstand van ten minste 25 meter. Omdat het droneteam beschikt over bedrijfsmatige vergunningen kan per activiteit en afhankelijk van het doeleinde van de vlucht hier van af worden geweken. Uiteraard met in acht neming van de voorgeschreven richtlijnen.

Ga naar het begin