Burgerbegroting: denk met ons mee!

Deze vragenlijst gaat over de gemeentelijke begroting: de inkomsten en uitgaven van de gemeente.

De gemeente Teylingen stelt dit najaar de begroting voor 2021 op. Er moeten keuzes gemaakt worden hoe onze gemeente haar inkomsten en uitgaven goed op elkaar afstemt. En dat is voor 2021 urgent, want er dreigt een financieel tekort voor de gemeente van ongeveer 2 miljoen euro in 2021.

Wij vinden het belangrijk om uw mening te horen hoe we als gemeente om kunnen gaan met dit tekort. Wilt u dat de gemeente minder gaat uitgeven of gaan we zoeken naar manieren om hogere inkomsten als gemeente te verkrijgen? We leggen via deze vragenlijst verschillende onderwerpen aan u voor en zijn erg benieuwd naar uw mening en ideeën. Aan het einde van de vragenlijst is er nog de gelegenheid andere ideeën mee te geven.

 

Dreigend financieel tekort

We moeten als gemeente steeds meer taken zelf gaan uitvoeren en bekostigen; bijvoorbeeld de decentralisatie van de jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hiervoor krijgen wij minder financiële compensatie vanuit de Rijksoverheid dan dat het ons kost om te organiseren. Wij, en net als alle andere gemeenten in Nederland, kaarten dit actief aan bij de Rijksoverheid, maar vooralsnog lijkt er geen verandering te komen in de financiële bijdrage vanuit het Rijk naar gemeenten. Er dreigt hierdoor een financieel tekort in de gemeente Teylingen voor 2021 en de latere jaren.

 

Wat gebeurt er met de uitkomsten van dit onderzoek?

De gemeenteraadsleden ontvangen de uitkomsten van dit onderzoek uiterlijk 7 oktober, zodat zij een peiling van de mening van inwoners hebben.

Op 5 november wordt in de gemeenteraadsvergadering een voorstel van het college van de burgemeester en wethouders besproken over de begroting 2021 en de keuzes die gemaakt worden met betrekking tot de inkomsten en uitgaven.

 

Alvast bedankt voor uw deelname!

Ga naar het begin