Ga naar de inhoud

Oranje Nassaulaan

Situatie en problematiek

De Oranje Nassaulaan is smal en recht. Fietsers hebben een eigen plek op de fietsstroken, maar deze zijn te smal voor twee fietsers. Bovendien wordt er nog veel ingehaald waar dit eigenlijk net niet past. Dit zorgt voor een onveilig en oncomfortabel gevoel bij fietsers. De gemiddelde rijsnelheid ligt relatief laag (lager dan de limiet van 50 km/uur), behalve bij dit inhalen. Ook wanneer het rustig is gaat de rijsnelheid omhoog; men heeft immers geen obstakels. De weg is omzoomd door bomen, en deels een haag en heeft een groene uitstraling.

Bij de bushalte Lommerlust(laan) is de fietsroute onlogisch; men wordt achter de bushalte langs naar de zijstraat gestuurd om opnieuw (zonder voorrang) terug te fietsen naar de Oranje Nassaulaan. Veel fietsers kiezen ervoor om op de rijbaan te blijven rijden.

Bij de aansluiting met de Haarlemmertrekvaart ontstaat regelmatig een wachtrij. Fietsers zuidwaarts worden dan ingesloten tussen een tuinmuur en de rij auto’s, wat tot gevaarlijke situaties leidt.

Oplossingsrichtingen

Er zijn twee oplossingsrichtingen uitgewerkt voor de problematiek op de Oranje Nassaulaan.

Ontwerp A: Behouden huidig wegprofiel, aanbrengen versmallingen

De huidige rijbaanindeling blijft behouden. Wel worden er op twee locaties versmallingen aangebracht om het autoverkeer te ontmoedigen hard te rijden; men moet wachten op de tegenligger om hier langs te kunnen. Fietsers rijden hier ‘achter’ langs en ervaren geen hindernis. De snelheidslimiet blijft 50 km/uur.

Daarnaast wordt de fietsstrook voor de bushalte Lommerlust(laan) ‘doorgetrokken’, wordt een extra en veilige fiets- voetoversteek ten zuiden van het spoorviaduct aangelegd. Bij de Haarlemmertrekvaart wordt een tweerichtingsfietspad aangelegd vanaf de kruising Buitenwater.  Hierover wordt nog overlegd met de gemeente Oegstgeest.  

Ontwerp B: Verbreden fietsstroken tot actuele richtlijnbreedte.

Bij deze variant wordt de fietsveiligheid en het fietscomfort vergroot door de fietsstroken te verbreden tot de 1,7 meter, conform de vernieuwde landelijke richtlijnen. Er blijft dan slechts een rijbaan van 2,6 meter over, voor twee richtingen. Men rijdt in principe op de rijbaan, en wijkt slechts uit naar de fietsstrook wanneer er een tegenligger aankomt. Fietsers zijn meer geneigd om als fietsduo te fietsen; de bredere stroken geven hen het gevoel meer ‘thuis’ te zijn op de weg. De rijsnelheid blijft 50 km/uur; wanneer het nodig is remt het drukke (fiets)verkeer de automobilist af. 

Daarnaast wordt de fietsstrook voor de bushalte Lommerlust(laan) ‘doorgetrokken’, wordt een extra en veilige fiets- voetoversteek ten zuiden van het spoorviaduct aangelegd. Bij de Haarlemmertrekvaart wordt een tweerichtingsfietspad aangelegd vanaf de kruising Buitenwater.  Hierover wordt nog overlegd met de gemeente Oegstgeest.  

Ga naar het begin