Oosteinde, noordelijk deel Herenweg

Situatie en problematiek

Het Oosteinde en het noordelijke deel van de Herenweg, heeft momenteel een smal tweerichtingsfietspad aan de westzijde, een rijbaan met een onderbroken middenstreep en een schelpenpad aan de oostzijde.

Alhoewel er een verlaagde rijsnelheid van 60 km/uur geldt (in plaats van 80 km/u) ligt de daadwerkelijk gereden snelheid vaak hoger. Ook op het gedeelte binnen de bebouwde komgrens (50 km/u) ligt de rijsnelheid hoog. De oversteekbaarheid is beperkt. Bovendien wordt het fietspad in beide richtingen druk bereden, vaak met relatief hoge fietssnelheid. Fietsers komen soms met elkaar in conflict. Daar waar aanliggende woningen zijn, ontstaan ook conflicten tussen voetgangers en fietsers.  Meer parkeerruimte is door bewoners gewenst. 

De groene hagen en bomen geven de weg een aantrekkelijke uitstraling, maar zorgen tegelijkertijd voor extra krappe fiets- en wandelruimte, en bij kruisingen voor minder zicht.

Oplossingsrichtingen

Er zijn twee oplossingsrichtingen uitgewerkt voor de problematiek op het Oosteinde.

Ontwerp A: Inrichting met vrijliggende fietspaden aan beide zijden

Er worden aan twee zijden van de weg fietspaden aangelegd. Het schelpenpad wordt hiervoor ingericht als fietspad, in rood asfalt of betonplaten en iets verbreed. Deze verbreding komt deels in plaats van de bestaande haag. Aan de westzijde ontstaat op de bestaande verharding ruimte voor een voetpad waar dit nodig is. De rijbaan wordt opnieuw ingedeeld, met een middenstreep die inhalen ontmoedigd. De rijsnelheid blijft 60 km/u buiten, en 50 km/u binnen de bebouwde kom. Snelle fietsers fietsen hier op de rijbaan.

Er worden snelheidsremmers toegevoegd bij de kruising Wasbeeklaan, bij de brug over de Dinsdagse Watering en bij de bebouwde komgrens. De autodoorstroming blijft gelijk aan de bestaande situatie, waarbij de rijsnelheid wel lager wordt. De oversteekbaarheid verbetert iets, terwijl ook de fietsveiligheid stijgt.

Ter hoogte van Oosteinde 6-12 worden aan de overzijde parkeerplaatsen voor de bewoners aangelegd als de daarvoor benodigde grond aangekocht kan worden. De bushalte Wasbeeklaan kan vervallen vanwege zeer gering aantal gebruikers en korte onderlinge afstand naar aangrenzende haltes, dit is afgestemd met Arriva.

Ontwerp B: Inrichting met fietsstroken op de weg en smalle fietspaden aan beide zijden

De weg wordt ingericht met fietsstroken, net als de Oranje Nassaulaan. De rijsnelheid blijft 60 km/u buiten, en 50 km/u binnen de bebouwde kom. Snelle fietsers fietsen hier op de rijbaan. De auto blijft bij dit ontwerp in principe achter de fietser (of fietsduo), en haalt slechts in wanneer dit veilig mogelijk is. Voor fietsers die niet op de rijbaan willen is er een alternatief: het huidige fietspad en het schelpenpad worden beiden langzamere, smallere, onverplichte eenrichtingsfietspaden. Brom- en snorfietsen zijn hier niet op toegestaan.

De autodoorstroming wordt minder dan in de bestaande situatie, omdat men de rijbaan deelt met fietsers. Voor snelle fietsers en grote groepen is de rijbaan een beter alternatief dan het huidige smalle tweerichtingsfietspad. Voor andere doelgroepen blijft een alternatief voorhanden.

Ter hoogte van Oosteinde  6-12 worden aan de overzijde parkeerplaatsen voor de bewoners aangelegd als de daarvoor benodigde grond aangekocht kan worden. De bushalte Wasbeeklaan kan vervallen vanwege zeer gering aantal gebruikers en korte onderlinge afstand naar aangrenzende haltes, dit is afgestemd met Arriva.

Ga naar het begin