Ga naar de inhoud

Definitieve ontwerpen: december 2017

De definitieve ontwerpen en hoe ze tot stand zijn gekomen, vindt u in de ontwerpnotitie. Hieronder vindt u per tracédeel een korte samenvatting. De ontwerpen en de ontwerpnotitie kunt u daaronder downloaden.

Oosteinde en Herenweg buiten de bebouwde kom

De inrichting van het Oosteinde en het noordelijk deel van de Herenweg (tot de Julianastraat) blijft grotendeels in tact. Wel worden snelheidsremmende maatregelen genomen. Voor het oplossen van het parkeerprobleem van een aantal woningen aan het Oosteinde is een gebied aangewezen in het ontwerp. Onderzocht wordt of het mogelijk is om hier extra parkeerplaatsen te maken.

Herenweg/ Sweilandstraat

Beide straten krijgen een maximum snelheid van 30 km/uur. De Herenweg wordt ingericht volgens het principe van een fietsstraat: twee brede, rode fietsstroken met een middenstrook van streetprint; asfalt met een print van klinkers. De kruisingen met grote zijstraten krijgen plateaus, waar mogelijk verhoogd.
De Sweilandstraat en het eenrichting-deel van de Herenweg krijgen een rode middenstrook en smalle stroken streetprint aan de buitenzijden.

Oranje Nassaulaan

De Oranje Nassaulaan blijft een 50 km/uur weg in twee richtingen en krijgt bredere fietsstroken. De kruising met Buitenwater krijgt een plateau, de andere kruisingen een inritconstructie. Daarnaast worden aanpassingen gedaan aan de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.


Derde ontwerpmarkt: inloopbijeenkomst op 3 oktober 2017

Op dinsdag 3 oktober bezochten zo’n 90 mensen de 3e ontwerpmarkt voor de Herenweg in Warmond. Hier zijn twee conceptontwerpen per tracédeel gepresenteerd en toegelicht.Deze ontwerpen zijn het resultaat van het ontwerpproces tot nu toe. De conceptontwerpen voor de tracédelen vindt u hieronder:

  • Oosteinde en noordelijk deel Herenweg (buiten de bebouwde kom)
  • Herenweg/Sweilandstraat
  • Oranje Nassaulaan

 
Tijdens de ontwerpmarkt konden mensen aangeven welk ontwerp hun voorkeur heeft en waarom. Die mogelijkheid was er ook via de enquête op de website gedurende een week. In totaal kwamen er 132 reacties binnen.

Voorkeuren derde ontwerpmarkt

Voor de Oranje Nassaulaan waren de reacties heel duidelijk. Bewoners zien het liefste dat we de huidige fietsstroken verbreden tot de actuele richtlijnbreedte (ontwerp B).

Voor het tracédeel Herenweg/Sweilandstraat liepen de stemmen vrijwel gelijk op. Er is geen duidelijke voorkeur voor één van beide ontwerpen. We gaan daarom goed bekijken welke redenen mensen aangaven voor hun keuze.

Voor het Oosteinde en noordelijk deel Herenweg (buiten de bebouwde kom) liepen de meningen ver uiteen. Duidelijk is wel dat het merendeel liever geen fietspad op de rijbaan ziet (ontwerp B). De aanleg van vrijlligende fietspaden kan op veel steun rekenen, maar er gaan ook veel stemmen op dat dit ten koste gaat van het veelvuldig door wandelaars gebruikte schelpenpad.

Daarnaast pleiten aanwonenden voor snelheidsverlaging en meer remmende maatregelen. Tot slot gaf een aantal bezoekers van de ontwerpmarkt aan dat wat hen betreft een nieuwe inrichting helemaal niet nodig is en alles bij het oude kan blijven.

Ga naar het begin