Ga naar de inhoud

Behandeling commissie Ruimte 18 juni 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft een opiniërend raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. In dit raadsvoorstel staan vier alternatieven.

Alternatieven

De uitvoeringskosten voor het ontwerp dat uit de participatie is gekomen bedragen € 5.800.000. Dat bedrag vindt het college van burgemeester en wethouders nogal hoog. Ook vanuit de samenleving bereiken deze geluiden ons. Om de gemeenteraad van Teylingen te kunnen laten kiezen leggen wij 4 alternatieven voor, gebaseerd op het oorspronkelijk gekozen ontwerp:

  • alternatief 1 is een ‘nul alternatief’, er wordt geen enkele maatregel getroffen.
  • alternatief 2 is een ‘standaard alternatief’, er wordt een beperkt aantal maatregelen getroffen. Door voldoende maatregelen te nemen op het Oosteinde, op de Herenweg/Sweilandstraat: bij het Trefpunt, de Meerrustlaan/AH en het fietspad naar de Veerpolder, en op de Oranje Nassaulaan door bij de Warmonderhekbrug de maatregel te nemen.
  • alternatief 3 is een ‘extra alternatief’ met meer maatregelen dan in het standaard alternatief. Door voldoende maatregelen te nemen op het Oosteinde, op de Herenweg/Sweilandstraat: door inkorten van de 30 km/u-zone op de Herenweg, visuele plateaus in plaats van verhoogde plateaus, geen streetprint, één kleur asfalt in het profiel (zwart of rood) en geen maatregel op het eenrichtingsdeel van de Herenweg, en op de Oranje Nassaulaan door alleen bij de Warmonderhekbrug de maatregel te nemen. 
  • alternatief 4 is een ‘maximaal alternatief’, in dit alternatief worden alle maatregelen uit het ontwerp van de participatie uitgevoerd.

 

Alle relevante stukken van het raadsvoorstel:


Het college heeft een voorkeur voor alternatief 2, omdat hierin een verdedigbaar evenwicht bestaat tussen wenselijke aanpassingen en de financiële mogelijkheden van de gemeente. 

Uitkomst behandeling commissie Ruimte

Op 18 juni is de gemeenteraad gevraagd een mening te vormen over de vier alternatieven. De publieke tribune was goed gevuld met bewoners en geïnteresseerden. Drie bewoners maakten gebruik van het spreekrecht. Een aantal bewoners gaf eerder een schriftelijke inbreng. De commissie besloot onder meer het volgende:

  • per deeltracé worden 4 varianten uitgewerkt, wat in totaal zorgt voor 16 uitwerkingen. Daarbij hoort ook een beschrijving van de knelpunten en de kosten. 
  • na de zomer volgt dan een nieuwe opiniërende vergadering in de commissie. 


Op Teylingen.tv kunt u de vergadering terugkijken.

Ga naar het begin