Ga naar de inhoud

Behandeling commissie Ruimte 16 oktober 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft een gewijzigd opiniërend raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. In dit raadsvoorstel staan vier alternatieven.

Alternatieven

De uitvoeringskosten voor het ontwerp dat uit de participatie is gekomen bedragen € 5.900.000. Dat bedrag vindt het college van burgemeester en wethouders nogal hoog. Ook vanuit de samenleving bereiken deze geluiden ons. Om de gemeenteraad van Teylingen te kunnen laten kiezen leggen wij 4 alternatieven voor, gebaseerd op het oorspronkelijk gekozen ontwerp:

 1. Alternatief ‘urgent’ is het eerder voorgestelde voorkeursalternatief van het college waarin voldoende maatregelen worden voorgesteld. Aan dit alternatief is het smalle eenrichtingsdeel van de Herenweg vanaf de Van Duvenvoordestraat naar de stoplichten toegevoegd naar aanleiding van insprekers en raad.  
 2. Alternatief ‘cafetariamodel’ is geheel door de raad zelf in te vullen door keuze te maken uit locaties. 
 3. Alternatief ‘30 km’ bevat voldoende maatregelen op het Oosteinde en de Herenweg/Sweilandstraat 
  - door inkorten van de 30 km/u-zone op de Herenweg (ten opzichte van het participatieontwerp / alternatief ‘alle wensen’)
  - visuele plateaus in plaats van verhoogde plateaus
  - geen streetprint
  - één kleur asfalt in het profiel (zwart of rood)
  - op de Oranje Nassaulaan alleen een maatregel bij de Warmonderhekbrug
  - geen maatregel op het eenrichtingsdeel van de Herenweg. Het smalle eenrichtingsdeel van de Herenweg vanaf de Van Duvenvoordestraat naar de stoplichten toe wordt niet opnieuw ingericht maar wordt wel 30 km/u.
 4. Alternatief ‘alle wensen’ behelst het gehele participatieontwerp, het resultaat van de brede participatie. 


Stand van zaken

Het college ervaart de kosten voor het complete participatieontwerp/alternatief ‘alle wensen’ als hoog. Ook vanuit de samenleving bereiken deze geluiden ons. Het college heeft daarom een voorkeur voor alternatief ‘urgent’. 

De commissie was niet eenduidig over het opiniërende raadsvoorstel. Er is een flinke discussie gevoerd over de kosten, cijfers over verkeerstellingen en alternatieven die creatiever zijn. De commissie vindt het belangrijk om prioriteit te geven aan langzaam verkeer, veiligheid en duurzaamheid. Een deel van de fracties spreekt zich uit voor de optie 'alle wensen' en ander een deel voor de optie '30 km'. Een meerderheid van de fracties spreekt zich in elk geval uit voor een tracé van 30 km (van wisselende lengtes).

We gaan de input van de gemeenteraad nu verwerken in een nieuw voorstel. Dit voorstel wordt vervolgens opnieuw door de gemeenteraad behandeld.

Ga naar het begin