Herinrichting en groot onderhoud Herenweg, Sweilandstraat, Oranje Nassaulaan, Oosteinde en Warmonderhekbrug

Laatste werkzaamheden Herenweg starten op vrijdag 11 juni

Vanaf vrijdag 11 juni starten we met de laatste werkzaamheden aan de Herenweg tussen de Bloemistendam en Wasbeeklaan De werkzaamheden verlopen voorspoedig. Op basis van de huidige planning worden de werkzaamheden uiterlijk 25 juni afgerond en is de Herenweg weer helemaal open.

Lees meer over de laatste werkzaamheden in het nieuwsbericht of in de nieuwsbrief.


Werkzaamheden Herenweg fase 1 – Bloemistendam - Wasbeeklaan

In 2017 is gestart met een participatietraject voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor de Oranje Nassaulaan, Herenweg, Sweilandstraat en Oosteinde. Uit dit traject is het ontwerp tot stand gekomen. Daarna heeft de gemeente gewerkt aan besluitvorming en voorbereidingswerk. In 2020 zijn de eerste werkzaamheden uitgevoerd aan de Herenweg en Oranje Nassaulaan.

Het verkeersveiliger maken doen we in combinatie met groot onderhoud. De weg is ook aan groot onderhoud toe en de Warmonderhekbrug wordt vervangen. Na deze ingreep is de weg duurzaam veilig ingericht en ligt deze er weer voor vele jaren netjes bij.  

De werkzaamheden worden over een langere periode uitgevoerd:

  • In het voorjaar van 2020 is een aantal werkzaamheden uitgevoerd aan de Herenweg en Oranje Nassaulaan om de verkeersveiligheid te verhogen.
  • Van april t/m juli 2021 werken we aan het wegdeel Bloemistendam-Wasbeeklaan.
  • Van het najaar 2021 t/m het voorjaar 2022 wordt de Warmonderhekbrug vervangen en wordt het laatste deel van de Oranje Nassaulaan aangepakt.
  • Tot slot werken we aan de Herenweg tussen Bloemistendam en Padoxlaan en aan de Sweilandstraat. Deze planning is nog niet bekend.

Werkzaamheden eerste fase

In de eerste fase wordt het deel tussen de Bloemistendam en de Wasbeeklaan aangepakt.

Aanpassingen:

  • Op het deel tussen de Bloemistendam en de Beatrixlaan komt nieuw asfalt en worden alle bestrating, kolken en trottoirbanden vervangen.
  • De fietsoversteek bij de Laan van Oostergeest wordt veiliger gemaakt.
  • Het kruispunt Herenweg - Beatrixlaan wordt heringericht en verkeersveiliger gemaakt.
  • Bij Oosteinde 6-12, de ingang van sportpark Overbos en de kruising Oosteinde – Wasbeeklaan worden visuele en/of fysieke drempels aangelegd.

Werkzaamheden verdeeld over 4 wegvakken

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in verschillende wegvakken verdeeld.

1e wegvak: Vanaf Bloemistendam tot en met kruising Warmundastraat.

2e wegvak: Vanaf Warmundastraat tot kruising Beatrixlaan.

3e wegvak: Kruispunt Beatrixlaan.

Afsluitende werkzaamheden: Drempels aanleggen en asfaltdeklaag met belijning en markering aanbrengen op wegvak vanaf Bloemistendam tot en met kruising met Beatrixlaan.
 

Omleiding voor doorgaand verkeer, vrachtverkeer en bestemmingsverkeer

Het vrachtverkeer en doorgaande verkeer wordt omgeleid via de A44 – Haarlemmertrekvaart (N444) – Oranje Nassaulaan. Voor het bestemmingsverkeer nabij de werkzaamheden komen er lokale omleidingsroutes. Zo wordt doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer zoveel mogelijk gescheiden, waardoor de overlast voor direct omwonenden wordt beperkt. Voor fietsers en voetgangers is en blijft heel Warmond bereikbaar. Zij kunnen gewoon langs de werkzaamheden. Mogelijk is er wel wat hinder, waardoor fietsers op bepaalde plekken moeten afstappen of iets moeten omfietsen.
 

Planning

Op dit moment loopt de aanbesteding van het werk. Medio maart is bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren. We verwachten dat deze aannemer medio april zal starten. Het werk moet uiterlijk eind juli klaar zijn. Op basis van de planning van de aannemer wordt precies bekend wanneer het werk in elk wegvak start en hoelang dit duurt.
 

Blijf op de hoogte van de planning en de omleidingen via de nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief Herenweg Warmond houden we u op de hoogte van de werkzaamheden en omleidingen in de verschillende fases. U kunt zich voor deze digitale nieuwsbrief aanmelden via herenwegwarmond@teylingen.nl. Ook delen we deze informatie via de Gemeenteberichten in De Teylinger en op deze webpagina. We beseffen dat de werkzaamheden voor overlast gaan zorgen, maar vertrouwen op uw begrip. Samen zorgen we ervoor dat dit stuk van de Herenweg vanaf eind juli weer een prettige en veilige weg wordt.

Ga naar het begin