Ga naar de inhoud

Onderhoud doorgaande wegen en brug Warmond

Op dinsdag 16 augustus 2022 is de herinrichting van de Herenweg en Sweilandstraat in Warmond gestart.

Het werk wordt in 4 fases uitgevoerd:

  • Fase 1: Herenweg vanaf Bloemistendam tot en met kruising Meerrustlaan - Planning: 16-08-2022 t/m 7-10-2022, asfalt werkzaamheden op 8 oktober
  • Fase 2: Herenweg vanaf Meerrustlaan tot kruising met van Wassenaarstraat - Planning: 10-10-2022 t/m 16-12-2022
  • Fase 3: Sweilandstraat - Planning: 09-01-2022 t/m eind februari 2023
  • Fase 4: Kruispunt van Wassenaarstraat/Herenweg/Sweilandstraat/Padoxlaan - Planning: maart 2023

 

29 november vanaf 19 uur: gaten boren voor putdeksels

Op 29 oktober is de laatste asfaltlaag voor het deel tussen de Laan van Oostergeest en de Meerrustlaan aangebracht. Voor dit deel moeten nog grote gaten in het asfalt worden geboord waar de nieuwe putdeksels voor de putten van het riool op worden gelegd. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, worden deze werkzaamheden in de avond en nacht uitgevoerd en wel op dinsdag 29 november. De aannemer start om 19 uur en verwacht in de loop van de nacht de werkzaamheden af te ronden. Verkeer wordt plaatselijk omgeleid met verkeersbegeleiders. Deze werkzaamheden kunnen tot enige geluidsoverlast leiden. Bewoners langs dit deel worden per brief geïnformeerd.
 

Herenweg vanaf Meerrustlaan tot van Duvenvoordestraat t/m 9 december afgesloten

Door de vele regen is de puinbaan slecht berijdbaar geworden en dit is niet bevorderlijk voor de uiteindelijke kwaliteit van de weg. Om die reden is het wegvak afgesloten totdat het asfalt is aangebracht. Hierdoor is er geen verkeer mogelijk van het centrum (Dorpsstraat) naar de wijk tussen de Herenweg, Spoorpad en Ganzenwei/Kloosterwei. De andere richting  is wel bereikbaar via de Van Wassenaarstraat en de  Sweilandstraat.

Tijdens deze periode zijn de palen in de Krusemanstraat plat gelegd en geldt er éénrichtingverkeer in de richting van de Taskinlaan. Dit doen we zodat inwoners uit deze wijk niet onnodig ver om moeten rijden (via Herenweg – A44 –N444) en om de ondernemers in het dorp goed bereikbaar te houden.

De aanpassingen staan aangegeven met gele borden. Hierbij is wel het dringende verzoek om rustig door de wijk te rijden. De gemeente zet ook een verkeersregelaar op deze locatie in.
 

Asfalt fase 1 klaar

Op zaterdag 8 oktober zijn de eerste 2 asfaltlagen aangebracht op de Herenweg vanaf de Bloemistendam tot en met de kruising met de Meerrustlaan. De planning was om de laatste asfaltlaag aan te brengen nadat fase 2 klaar is, maar het is beter om dit voor de winter te doen. Hierdoor zijn er geen randen meer langs het asfalt en loopt het regenwater over de asfaltdeklaag goed naar de kolken. Ook reduceert de asfaltdeklaag dan al eerder het geluid van het verkeer. De laatste asfaltlaag is onder ideale weersomstandigheden op 29 oktober aangebracht.

Voor meer informatie, kunt u de laatste nieuwsbrief in het blauwe kader hiernaast openen.

Wat gaat er gebeuren?

Fase 1: Herenweg tussen Bloemistendam en Meerrustlaan

De werkzaamheden in fase 1 zijn 7 oktober klaar. Alleen moet het asfalt nog worden aangebracht. Dit gebeurt op zaterdag 8 oktober, dan worden twee asfaltlagen aangebracht. Aan het eind van fase 2 wordt de laatste asfaltlaag aangebracht. 

Bekijk de tekening in het verhardingsplan van de nieuwe situatie. De planning is dat het gehele werk in februari 2023 klaar is.

Fase 2:  Herenweg vanaf Meerrustlaan tot kruising met Van Wassenaarstraat

Planning: 10-10-2022 t/m 18-11-2022

Deze planning is onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden. Het kan zijn dat per wegvak het werk enkele dagen eerder of later klaar is.
Het werk wordt in 6 wegvakken uitgevoerd: 

WegvakLocatiePlanning
7Vanaf kruising Meerrustlaan tot Bijleveldlaan10 t/m 21 oktober
8Vanaf Bijleveldlaan tot verbindingsweg Sweilandstraat – Herenweg18 oktober en 4 november
9Vanaf verbindingsweg tot en met de kruising met de van Duvenvoordestraat/Lockhorstlaan25 oktober t/m 8 november
10Vanaf kruising van Duvenvoordestraat/Lockhorstlaan tot Herenweg 17a7 t/m 25 november
11Vanaf Herenweg 17a tot Herenweg 914 t/m 30 november
12Vanaf Herenweg 9 tot einde Herenweg bij tankstation21 november t/m 7 december
 Asfalteren onderlagen en deklaag Week 49/50


Een tekening van de verschillende wegvakken vindt u in de nieuwsbrief.

Nadat de 6 wegvakken klaar zijn, wordt het asfalt aangebracht. Tot die tijd rijdt bestemmingsverkeer tijdelijk over de wegfundering. Het is dus belangrijk dat er dan stapvoets wordt gereden.
 

Bereikbaarheid voor het autoverkeer:

Bereikbaarheid vanuit Sassenheim/A44:

(Vracht)autoverkeer vanuit de richting Sassenheim / A44 naar het dorp blijven we omleiden via A44 – N444 – Oranje Nassaulaan om de verkeersdruk door het dorp te beperken.
 
Bestemmingsverkeer kan in fase 2  via de Herenweg – Meerrustlaan – Jan Steenlaan – Lockhorstlaan rijden. Afhankelijk van de werkzaamheden per wegvak wordt het verkeer verder omgeleid. 

Tijdens de werkzaamheden in wegvak 9 is er voor bestemmingsverkeer geen doorgaande verbinding over de Herenweg vanaf de Meerrustlaan richting het kruispunt met de Lockhorstlaan mogelijk.

De details per wegvak met de omleidingsroutes vindt u in de nieuwsbrief.

Bereikbaarheid voor fietsers (en voetgangers):

Fietsers worden omgeleid via de Meerrustlaan – Jan Steenlaan – Lockhorstlaan. Voetgangers kunnen door het wegvak over kunststofplaten lopen.

Bereikbaardheid voor nood- en hulpdiensten:

Alle nood- en hulpdiensten zijn geïnformeerd over de werkzaamheden, omleidingsroutes en de bereikbaarheid.

Gevolgen voor buslijn 50 van Arriva:

Net als in fase 1 kan lijnbus 50 tijdens de uitvoering helaas niet over de Herenweg rijden. Als alternatief vervoer wordt, net als in de eerste fase, een pendelbus ingezet. Omdat de werkzaamheden nu zijn verplaatst naar de zuidkant van Warmond en de noordkant weer bereikbaar is, gaat de pendelbus rijden tussen de tijdelijke halte aan de Meerrustlaan (zie foto hieronder) en station Sassenheim. De pendelbus rijdt van maandag t/m vrijdag tussen 6.00 en 9.45 uur en tussen 15.15 en 19.30 uur en op zaterdag tussen 11.30 en 18.30 uur.  Hierbij wordt ook gestopt  bij de haltes ‘De Baan’, ‘Warmundastraat’, ‘Wasbeeklaan’ en ‘Viaduct’. De haltes ‘Lommerlustlaan’ en ‘Sweilandstraat’ komen in deze fase te vervallen. Bekijk de dienstregeling van Arriva.

Alternatief vervoer:

Buiten de rijtijden van de pendelbus, kunt u gebruik maken van de volgende alternatieven:

De meest recente nieuwsbrief meer meer informatie vindt u rechts op deze pagina in het blauwe kader.
 


Herinrichting en groot onderhoud Herenweg, Sweilandstraat en Oranje Nassaulaan

Sloop en nieuwbouw Warmonderhekbrug

In 2017 is gestart met een participatietraject voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor de Oranje Nassaulaan, Herenweg, Sweilandstraat en Oosteinde. Uit dit traject is het ontwerp tot stand gekomen. U kunt de tekeningen van het definitieve ontwerp hier bekijken

Het verkeersveiliger maken doen we in combinatie met groot onderhoud. De weg is ook aan groot onderhoud toe en de Warmonderhekbrug wordt vervangen. Na deze ingreep is de weg duurzaam veilig ingericht en ligt er weer voor vele jaren netjes bij. De werkzaamheden worden over een langere periode uitgevoerd:
 

Fase 0:

Voorjaar 2020 Uitvoer werkzaamheden aan de Herenweg en Oranje Nassaulaan om de verkeersveiligheid te verhogen (klaar).
 

Fase 1: april t/m juni 2021

Opknappen wegdeel Bloemistendam-Wasbeeklaan (klaar).
 

Fase 2: najaar 2021 t/m het voorjaar 2022

Vervanging Warmonderhekbrug een aanpak laatste deel van de Oranje Nassaulaan. Informatie hierover vindt u op de aparte webpagina over de Warmonderhekbrug.
 

Fase 3: Start medio augustus

Tot slot werken we aan de Herenweg tussen Bloemistendam en Padoxlaan en aan de Sweilandstraat. Deze fase start medio augustus 2022

Ga naar het begin