Ga naar de inhoud

Groot Seminarie Warmond

Het terrein Groot Seminarie Warmond ligt aan de Herenweg in Warmond. Via de met bomen omgeven Bisschopslaan bereikt men de Monseigneur Aengenentlaan, waaraan de gebouwen Mariengaërde met kapel, Mariënhaven en het Kompas zijn gelegen.

Het voormalige Seminarie Mariënhaven bestaat uit een geschakeld complex op het adres Mgr. Aengenentlaan 1-3 te Warmond.

Het rijksmonument Mariëngaerde is verbouwd tot 107 huurwoningen. Op dit moment wordt het historische gebouw Mariënhaven gerevitaliseerd tot 41 zorgeenheden. Daarnaast zal gebouw ‘t Kompas worden gesloopt om 51 nieuwbouw koopwoningen (Mariënhof) te kunnen realiseren. Het omliggende terrein is inmiddels deels gerevitaliseerd. Het nieuw te ontwikkelen gebied moet recht doen aan de cultuurhistorie van het Groot Seminarie.

Voor de duidelijkheid de projectontwikkelaar/initiatiefnemer voor deze plannen is Mariengaerde Warmond Exploitatie B.V. .

Meer informatie over de locatie en de plannen vindt u op de volgende pagina's:

Let op: de komende tijd wordt de tekst op de website regelmatig geactualiseerd.
 

Gemeenteraad heeft op 3 juni 2021 Integraal Plan Groot Seminarie Warmond vastgesteld

Meer informatie hierover vindt u hier

Online inspraakavond commissie Ruimte op 28 april 2021 over Integraal Plan Groot Seminarie

Meer informatie hierover vindt u hier 

Online bijeenkomst (webinar) op 21 april 2021 over Integraal Plan Groot Seminarie Warmond

Het college heeft op 20 april 2021 besloten de anterieure overeenkomst met ontwikkelaar te sluiten en het Integraal Plan ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Op 3 juni  besluit de gemeenteraad over het Integraal plan. Daarvoor wordt het plan besproken in de raadscommissie Ruimte van 11 mei.

Op woensdag 21 april 2021 organiseerde de gemeente een online bijeenkomst (webinar) over het collegebesluit en het Integraal plan. In dit webinar:

  • hebben we laten zien wat we met opgehaalde input uit eerdere participatiemomenten hebben gedaan
  • is de afweging van het college toegelicht;
  • heeft Initiatiefnemer een toelichting gegeven op het Integraal plan;
  • is aangegeven welke informatie over het Integraal plan waar beschikbaar is;
  • is ruimte gegeven om verhelderende vragen te stellen aan de wethouders Marlies Volten en Arno van Kempen en het projectteam.

 

Het webinar, dat is opgenomen, en de presentatie, die tijdens het webinar heeft plaatsgevonden, vindt u beiden hieronder. 


Online bijeenkomst (webinar) op 1 december 2020

Op dinsdag 1 december 2020 organiseerde de gemeente samen met abcnova een online bijeenkomst (webinar) over de herontwikkeling van het Groot Seminarie in Warmond. Een belangrijk onderdeel van dit webinar was de inpassing van het parkeren en de verkeersafwikkeling van en naar de Herenweg, omdat de gemeente daar de meeste vragen en reacties over heeft ontvangen.

Het webinar is opgenomen. Bekijk het terug. De presentatie, die tijdens het webinar heeft plaatsgevonden, vindt u hieronder. De vragen die in de Q&A zijn gesteld, zijn beantwoord. U vindt deze ook hieronder.  


Digitale presentatie (12 juni 2020) en aanvullende presentatie parkeervarianten (10 juli 2020)

Meer informatie hierover vindt u hier

Nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over het project brengen wij elk kwartaal een digitale nieuwsbrief uit. De nieuwsbrieven vindt u rechts op de pagina. Wilt u de nieuwsbrief via de mail ontvangen? Meld u hiervoor aan via grootseminarie@hltsamen.nl.
 

Vragen?

Stuur een email naar: grootseminarie@hltsamen.nl
U krijgt dan een reactie van één van onderstaande personen:

  • Richard Rietveld (Ruimtelijke Ordening)
  • Koos van Kampen (Ruimtelijke Ordening)
  • Evert van der Meulen (Vergunningen)

Als het vragen van algemene aard zijn, zetten wij de vraag en het antwoord ook op de webpagina ‘Gestelde vragen’. Uiteraard houden wij dit volledig anoniem. De komende periode vullen wij deze pagina verder aan.

Ga naar het begin