Project Grondgebruik

De gemeente Teylingen startte in maart 2019 met het project Grondgebruik. Tijdens het project Grondgebruik bekijkt de gemeente welke stroken gemeentegrond door bewoners in gebruik zijn genomen. In sommige gevallen zijn hierover al afspraken gemaakt, in andere gevallen moeten we nog afspraken maken over dit grondgebruik.

Wat houdt het project in?

Wij hebben het gebruik van gemeentegrond in kaart gebracht en willen dit samen met bewoners regelen. Het komt voor dat bewoners gebruik maken van gemeentegrond doordat de grond is toegevoegd aan de tuin. Als daarover nog geen afspraak is gemaakt, willen we deze afspraak alsnog maken. Daarnaast zorgen we er met het project Grondgebruik voor dat het gebruik van grond voor iedereen op dezelfde manier is geregeld. Zo is er geen rechtsongelijkheid tussen inwoners. 

Het kopen van gemeentegrond is helaas niet in alle gevallen mogelijk. De gemeente beoordeelt per situatie of de gemeentegrond verkocht kan worden. Hierbij kijken wij bijvoorbeeld naar de functie van de strook gemeentegrond. Ook kijken wij of er kabels en leidingen in de grond kunnen liggen en houden rekening met de verkeersveiligheid en de groenstructuur van de wijk.

Hoe gaan we te werk?

Wij voeren het project Grondgebruik zoveel mogelijk uit per gebied.

Voor elk gebied organiseren wij voor de betreffende bewoners een algemene informatieavond. Op de bijeenkomst geven wij u algemene informatie over het project. Vervolgens krijgt u gelegenheid om algemene vragen te stellen. Tijdens deze avond gaan we niet in op individuele situaties. 

Na de informatiebijeenkomst ontvangen alle betrokken bewoners een brief over hun individuele situatie. Wij nodigen u ook nog uit voor een persoonlijk gesprek zodat onze projectmedewerkers de situatie in de tuin kunnen bekijken en met u de situatie kunnen bespreken. Vervolgens zullen we met elkaar toewerken naar een oplossing.  

Kosten

Waar mogelijk wil de gemeente de stroken gemeentegrond verkopen. De grondprijs voor het aankopen van een stuk gemeentegrond is €225,- per m2, kosten koper. ‘Kosten koper’ betekent dat de overdrachtsbelasting en notaris- en kadasterkosten voor rekening van de koper komen. Als u de grond wilt kopen, dan kunnen we u van tevoren een inschatting van deze kosten geven zodat u weet waar u aan toe bent.

Veelgestelde vragen

Bij de veelgestelde vragen vindt u hopelijk het antwoord op uw vraag. 

Ga naar het begin