Ga naar de inhoud

Eikenprocessierups

Wat is de eikenprocessierups?

Eikenprocessierupsen zitten alleen op eikenbomen. Je herkent ze aan de opvallende nesten op de stammen of op dikkere takken. Je kunt ze ook zien als ze in processie op zoek gaan naar voedsel. je ziet dan een lint van rupsen over de boomstam kruipen. Veel eiken langs lanen en singels zorgen voor een aantrekkelijk gebied waarin de eikenprocessierups leeft.
 

Preventieve bestrijding

Om de rups tegen te gaan hebben wij in februari 2020 een honderdtal 30 nestkasten opgehangen op locaties waar vorig jaar de eikenprocessierupsen zijn waargenomen. Op de lange termijn streven wij naar een natuurlijke balans. Dit doen we door, naast nestkasten op te hangen, bermen ecologisch te maaien en in te zaaien om zodoende het aantal plantensoorten in een gebied weer te laten toenemen. Hierdoor worden natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aangetrokken, deze dragen bij aan het herstellen van de natuurlijke balans. Ten slotte streven wij naar meer diversiteit in het bomenbestand.
 

Actief van mei tot en met juli

De eikenprocessierups komt in de maanden mei, juni en juli voor. De rups is eigenlijk de larve van een nachtvlinder. Die legt haar eitjes in de top van de eikenbomen. Hier overwinteren de eitjes. Net voordat de knoppen van de eik uitlopen, komen de behaarde, oranje rupsen uit de eitjes. Tussen half mei en half juni krijgen de rupsen na het vervellen de kenmerkende brandharen. In juli zijn de rupsen volgroeid en verpoppen de rupsen zich tot vlinders.
 

Eikenprocessierupsen signaleren

We controleren alle eiken op openbaar terrein. Als bij de controles rupsennesten worden gevonden dan krijgt de boom een rood-wit lint met de tekst “Eikenprocessierups”. Op plekken waar veel bomen zijn aangetast zetten wij een waarschuwingsbord. Wanneer de eikenprocessierups in een boom is gezien, wordt deze op een kaart gezet.
 

Ziet u een eikenprocessierups?

Zie je de eikenprocessierupsen op een boom of op andere plekken? En staat deze plek nog niet op de kaart? Geef de locatie aan de gemeente door via de mail op eikenprocessierups@hltsamen.nl, telefonisch op 14-0252 of via de gemeentelijke Fixi-app.
 

Raak de rupsen of nesten niet aan

Ook de rupsrestanten en nesten uit vorige jaren niet. 'Oude' brandharen blijven meer dan vijf jaar schadelijk. De eikenprocessierups heeft brandharen waar mens en dier gezondheidsklachten van kunnen krijgen.
 

Bestrijden openbaar terrein

De nesten worden door een gespecialiseerd bedrijf met speciale stofzuigers uit de boom verwijderd. Tijdens het verwijderen controleert het bedrijf ook de naastgelegen eiken. Waar nodig behandelt hij ook die bomen.
 

Bestrijding eigen terrein

Heb je eikenprocessierupsen in bomen op uw eigen terrein? Dan bent je zelf verantwoordelijk voor bestrijding. We raden je af om het zelf te doen. Je kunt het beste een gespecialiseerd hiervoor inschakelen.
 

Waar kan ik meer informatie vinden?

Op de speciale website van de GGD vind je alle informatie over wat te doen bij rupsen, rupsen en gezondheid en natuurlijk bestrijden van rupsen.

Ga naar het begin