Boomonderhoud

Wanneer en waarom snoeit de gemeente bomen?

Teylingen is ingedeeld in drie zones: Voorhout, Sassenheim, Warmond+Sassenheim-Noord. Elk jaar wordt er 1 zone gecontroleerd door een gespecialiseerd bomenadviesbedrijf. De bomen die onveilig zijn worden hierna gesnoeid of vervangen. Het snoeien betekent dan meestal het verwijderen van dood hout en scheurende en gevaarlijke takken. Ook takken die tegen gevels aangroeien en laaghangende takken over de stoep, fietspad of autoweg worden verwijderd.

In de hele gemeente staan zogenaamde risicobomen, deze worden elk jaar gecontroleerd. Hiernaast zijn er bomen die om de drie tot zes jaar flink worden teruggesnoeid, om te voorkomen dat de takken afbreken. Dit doen we bijvoorbeeld bij treurwilgen.

Wanneer wordt er niet gesnoeid

Sommige inwoners willen dat er zo min mogelijk wordt gesnoeid. Andere inwoners willen soms juist dat er meer wordt gesnoeid en dan op specifieke plekken. Als het snoeien niet nodig is om de eerder genoemde redenen, wordt er in principe niet gesnoeid. Opmerkingen over vallende bladeren, vruchten, schaduw of luizen ziet de gemeente niet als reden om te snoeien. Ook als er schaduw is door bomen in de buurt van zonnepanelen, wordt er niet gesnoeid.

Hart voor de natuur

De gemeente beheert de bomen en het groen met hart voor de natuur. Hierbij is er oog voor wettelijke regels en voor bijvoorbeeld broedvogels bij het snoeien. Als er ergens een nest is waarin vogels actief broeden, snoeien we niet in de directe omgeving. En we doen ons best om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Ga naar het begin