Boomonderhoud

Wanneer en waarom snoeit de gemeente bomen?

Helaas hebben bomen niet het eeuwige leven. Een aantal bomen bij SV Voorhout is te zwak om te blijven staan. Sommigen zijn zelfs al afgestorven. Half december kappen wij deze zieke en dode bomen.

Teylingen is ingedeeld in drie zones: Voorhout, Sassenheim, Warmond+Sassenheim-Noord. Elk jaar wordt er 1 zone gecontroleerd door een gespecialiseerd bomenadviesbedrijf. De bomen die onveilig zijn worden hierna gesnoeid of vervangen. Het snoeien betekent dan meestal het verwijderen van dood hout en scheurende en gevaarlijke takken. Ook takken die tegen gevels aangroeien en laaghangende takken over de stoep, fietspad of autoweg worden verwijderd.

In de hele gemeente staan zogenaamde risicobomen, deze worden elk jaar gecontroleerd. Hiernaast zijn er bomen die om de drie tot zes jaar flink worden teruggesnoeid, om te voorkomen dat de takken afbreken. Dit doen we bijvoorbeeld bij treurwilgen.


Wanneer wordt er niet gesnoeid

Sommige inwoners willen dat er zo min mogelijk wordt gesnoeid. Andere inwoners willen soms juist dat er meer wordt gesnoeid en dan op specifieke plekken. Als het snoeien niet nodig is om de eerder genoemde redenen, wordt er in principe niet gesnoeid. Opmerkingen over vallende bladeren, vruchten, schaduw of luizen ziet de gemeente niet als reden om te snoeien. Ook als er schaduw is door bomen in de buurt van zonnepanelen, wordt er niet gesnoeid.


Hart voor de natuur

De gemeente beheert de bomen en het groen met hart voor de natuur. Hierbij is er oog voor wettelijke regels en voor bijvoorbeeld broedvogels bij het snoeien. Als er ergens een nest is waarin vogels actief broeden, snoeien we niet in de directe omgeving. En we doen ons best om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken bij het uitvoeren van de werkzaamheden.


Zieke, zwakke en dode bomen vervangen door nieuwe bomen

Elk jaar controleert Gemeente Teylingen de bomen op gezondheid en veiligheid. Dode, zwakke en ernstig zieke bomen vervangen wij zoveel mogelijk door nieuwe bomen. Hieronder leest u welke bomen gevaarlijk of ernstig verzwakt zijn en welke bomen we vervangen.

Deze bomen worden eind juli en begin augustus gekapt. Eind november planten we nieuwe bomen op deze plekken.

Wettelijk is er voor deze bomen geen kapvergunning nodig. Wel willen wij u hiervan op de hoogte stellen via deze melding.

Lijst van bomen

Ga naar het begin