Ga naar de inhoud

Bomenbeleidsplan, juiste boom op de juiste plaats

Het bomenbeleid is gericht op een divers en gezond bomenbestand. Het doel is een bomenbestand dat duurzaam behouden en onderhouden kan worden.
 

Kwaliteit

Niet het aantal bomen maar de kwaliteit ervan is leidend. In geval van vervanging wordt eerst bekeken of de locatie geschikt is voor een boom en zo ja, welke boomsoort daar het meest geschikt is. De juiste boom op de juiste plaats. Veel bomen zijn namelijk geplant in een tijd dat er minder aandacht werd besteed aan ondergrondse groeiruimte.
 

Diversiteit

Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit, hier wordt bij aanplant op geselecteerd. Inheemse bomen waar mogelijk, maar ook uitheemse die geschikt zijn in het nieuwe klimaat. Er worden geen monoculturen geplant (veel bomen van eenzelfde soort). Ieder jaar wordt een klein deel van het bestand vervangen, zo blijven de kosten beperkt maar wordt wel diversiteit bereikt.
 

Bescherming

Teylingen wil de belangrijkste bomen extra goed beschermen. Voor de juiste bescherming van de juiste bomen zijn de bomen onderverdeeld in verschillende categorieën, ieder met een eigen status en beschermingsniveau. De meest beschermenswaardige bomen staan op de lijst waardevolle bomen.
 

Inwoners

Inwoners worden meer betrokken bij het groen en boombeheer. Initiatieven worden omarmd en inwoners worden gestimuleerd te participeren. De communicatie over het onderhoud wordt uitgebreid. Bij werkzaamheden beslissen direct-omwonenden waar mogelijk mee.
 

Evaluatie

De eerste evaluatie van dit bomenbeleid heeft inmiddels in 2020 plaatsgevonden en heeft geleid tot een aantal wijzigingen. Zoals het aanpassen van beschermingsniveaus, verbeteren van de communicatie en meer toezicht. En het bomenbestand kwalitatief te verbeteren én kwantitatief te verhogen door het planten van substantieel meer bomen om het leefklimaat van inwoners te verbeteren en hittestress te verminderen. De volgende evaluatie is voor 2025 voorzien.
 

Bomenbeleidsplan

Het bomenbeleidsplan is op aanvraag beschikbaar. Stuur dan een verzoek hiervoor naar bomen@hltsamen.nl. Ook is het beleidsplan terug te vinden op de website www.overheid.nl van de overheid.

Ga naar het begin