Ga naar de inhoud

Meedenken en meedoen

De energietransitie raakt ons allemaal én we hebben er allemaal een verantwoordelijkheid in. Daarom vinden we het belangrijk om hierin samen met u op trekken. Dat is niet alleen dit jaar, dat geldt voor de komende 30 jaar! 

We zullen in deze nieuwe samenwerking moeten groeien, zowel de gemeente als de inwoners. Afgelopen winter is er een eerste meedenkronde geweest met enquêtes, interviews en een bewonersbijeenkomst. In april en mei was de tweede ronde met een energiecollege en bewonersbijeenkomsten. De resultaten hiervan worden meegenomen in de Lokale Energiestrategie (LES) en de Transitievisie Warmte (TVW) die deze winter door de raad worden vastgesteld.

Onze samenwerking houdt daarna niet op en gaandeweg worden de plannen concreter. 

Resultaten voorjaar 2021


Resultaten winter 2020-2021

Ga naar het begin