Duurzaamheidslening

Een duurzaamheidslening kunt u via de gemeente afsluiten om energiebesparende maatregelen in en aan uw woning te financieren.

Wat heeft u nodig voor het aanvragen? Bekijk de informatie onder de kop 'aanvragen'. 

Wordt u thuis benaderd door een bedrijf voor een duurzaamheidslening?
Let dan op: dit komt niet vanuit de gemeente.


Stand van zaken 4 februari 2019

Nieuw budget
Door terugbetalen van leningen en ontvangen rente is er weer geld vrijgekomen voor het toewijzen van duurzaamheidsleningen

Werkwijze

Met energiebesparende maatregelen creëert u lagere maandlasten, meer wooncomfort en stijgt mogelijk de waarde van uw woning. En: u draagt bij aan een beter klimaat! De meeste energiebesparende maatregelen verdient u in de loop van de tijd vanzelf weer terug, dankzij de lagere energierekening. Energiebesparende maatregelen vindt u op de website van het Duurzaam Bouwloket.

 

Hoe werkt een Duurzaamheidslening?

De duurzaamheidslening biedt u de mogelijkheid om duurzame maatregelen aan uw woning te financieren tegen een aantrekkelijke rente. De looptijd van de lening is 10 jaar voor maatregelen tot €7.500,- en 15 jaar voor hogere bedragen. U kunt minimaal € 2.500,- lenen en maximaal € 25.000,-.

 

Aanvragen

 • vraag de duurzaamheidslening digitaal aan via de groene knop 'Aanvragen'

 

Voor een aanvraag tot € 10.000 is het volgende nodig:

 • een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;
 • een opgave van de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen en een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);
 • een planning van de uitvoering van de werkzaamheden

 

Bij een aanvraag waarbij de werkelijke kosten meer bedragen dan € 10.000 moet u ook het volgende schriftelijk of digitaal indienen:

 • een uitdraai van de energiemaatregelverkenner waaruit blijkt dat de voorgestelde maatregel(en) een minimale energetische verbetering van één labelstap oplevert of:
 • een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies waaruit de energetische verbetering blijkt

 

Na de aanvraag

De aanvraag voor een lening wordt eerst getoetst door de gemeente. De gemeente kijkt in haar registratie of het huis door de aanvrager bewoond wordt en of de geplande maatregel op de lijst met energiebesparende maatregelen staat. Als dit akkoord is ontvangt de aanvrager van de gemeente een toewijzingsbrief. Vervolgens kunt u de lening verder aanvragen bij de organisatie SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).

U stuurt zelf de aanvraagset van SVn met de toewijzing van de gemeente Teylingen, aan SVn. Zij voeren een financiële toets uit waarbij zij vooral kijken of de maandelijkse termijnen betaald kunnen worden. Vervolgens stuurt SVn u een offerte. Op dat moment beslist u definitief over het aangaan van de lening.

Voorwaarden

 • u bent eigenaar én bewoner van de woning waarvoor de lening voor de energiebesparende maatregelen wordt aangevraagd
 • het gaat om een bestaande woning
 • de maatregel levert een energetische verbetering op die eenvoudig en objectief is aan te tonen
 • de aanvraag voor een duurzaamheidslening moet u vóór het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen bij de gemeente indienen
 • u mag als aanvrager niet ouder zijn dan 75 jaar


Energiebesparende maatregelen die onder de duurzaamheidslening vallen

 • dakisolatie
 • gevelisolatie
 • kleinschalige windturbine
 • raamisolatie
 • verwarmingsinstallatie
 • vloerisolatie
 • warmtepomp
 • zonneboiler
 • zonnepanelen
 • groene daken en sedumdaken

 

Voor meer informatie over de duurzaamheidslening neemt u contact op met Brenda Broekhof, via telefoonnummer 140252

Ga naar het begin