Samen toewerken naar aardgasvrij

Op 17 juni zou de raadscommissie DEB  vergaderen over een plan om te onderzoeken of de Kagerbuurt als eerste buurt in Teylingen aardgasvrij kan worden gemaakt. De inwoners die in deze buurt wonen hebben wij per brief geïnformeerd over het plan. De raad wil de stukken eerst uitgebreid bespreken, voordat ze er een besluit over nemen. Zij bespreken dit in een beeldvormende bijeenkomst op 14 september. Lees de raadsbrief
 

Achtergrond

De gemeente Teylingen heeft de ambitie om in 2050 aardgasvrij te zijn, net als andere gemeenten in de regio. De gemeente heeft onderzocht welke wijk of buurt als eerste in aanmerking komt om van het aardgas af te gaan. Dat is de Kagerpleinbuurt. Dat heeft onder andere te maken met al geplande werkzaamheden. Zo staan er herinrichtings- en rioleringswerkzaamheden op het programma.

Daarnaast is voor de komende jaren groot onderhoud gepland aan verschillende huurwoningen en komt er nieuwbouw in de buurt. Als de gemeenteraad het plan goedkeurt dan bekijken we hoe de buurt in de komende 10 tot 15 jaar in fases van het aardgas af kan.
 

Vragen en antwoorden

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Lees hier een overzicht van vragen en antwoorden. Heeft u na het lezen hiervan nog andere vragen of wilt u reageren? Stuur een mail naar duurzaamheid@HLTsamen.nl. Wilt u bij uw e-mail aangeven of het om een vraag, mening of officiële inspraakreactie gaat? Dat helpt ons om u zo snel mogelijk te helpen. 
 

Vraag, mening of officiële inspraakreactie

In het onderstaande overzicht leest u wat het verschil is tussen een vraag, een mening en een officiële inspraakreactie.

  • Heeft u een vraag die niet bij de veel gestelde vragen op deze website staat?

Wij zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden. Wij gebruiken de binnengekomen vragen om de informatie op de website zo goed mogelijk aan te vullen. Met uw vraag helpt u dus andere bewoners ook weer verder.

  • Wilt u uw mening geven, maar niet officieel inspreken bij de raadsvergadering?

Kies voor deze optie als u wilt dat uw privésituatie mee wordt gewogen bij een besluit. Wij zullen uw mening registreren en deze onder de aandacht van de verantwoordelijke wethouder brengen.

  • Wilt u officieel inspreken bij de gemeenteraad?

Kies voor deze optie als uw reactie het algemeen belang dient en niet alleen betrekking heeft op uw privésituatie. Wij zorgen ervoor dat uw inspraakreactie in goede orde bij de raad komt. De raad zal uw reactie meewegen bij haar besluit over het plan van aanpak.
 

Meer informatie

Lees meer over het plan en de bijbehorende onderzoeken:

Uw mening na het raadsbesluit

De gemeenteraad heeft in september een bijeenkomst over een aardgasvrije buurt in Teylingen. Daarna wordt het onderwerp besproken in de commissievergadering en vervolgens in een raadsvergadering. Wanneer dit precies gebeurt is nu nog niet bekend.

Na een eventueel  raadsbesluit gaan we eerst met u in gesprek over de manier waarop uw buurt aardgasvrij wordt. Ook willen wij graag weten wat u ervan vindt en welke vragen, ideeën of zorgen u heeft, en of u graag actief betrokken wilt zijn. We informeren u hierover zo spoedig mogelijk na het raadsbesluit.

Ga naar het begin