Nieuwe cursus Politiek actief

Recreatie, toerisme, afvalinzameling, de onroerendezaakbelasting, het ondernemersfonds, schoolzwemmen, jeugdzorg, straatonderhoud en woningbouwplannen. Allemaal zaken waarover de gemeente Teylingen beslist. Om precies te zijn, de gemeenteraad. Zij geeft aan deze zaken jaarlijks 80 miljoen euro uit.

Hoe zit dat eigenlijk? Wat doet de politiek? Ik wil meepraten! Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en leuker dan u denkt! Daarom organiseert de Teylingse gemeenteraad in samenwerking met ProDemos vanaf 26 maart 2019 in de avonduren een gratis cursus voor inwoners die interesse hebben in de Teylingse politiek en actief zouden willen worden.

Onder leiding van een deskundige cursusleider vergroot u uw kennis over de politiek in het algemeen, leert u meer over de gemeentelijke politiek én leert u vaardigheden zoals debatteren. De cursusleider wordt ondersteund door mensen die al actief zijn in het Teylingse bestuur, zoals de griffier, burgemeester en raadsleden. De data en de onderwerpen van de verschillende avonden zijn:

  • 26-03-19: Introductie en kennismaking met uitleg over democratie
  • 02-04-19: De gemeente – hoe werkt de gemeente?
  • 09-04-19: Debatteren – debatteren en hoe presenteer je jezelf
  • 16-04-19: De gemeenteraad – taken en rollen
  • 25-04-19: Gemeenteraadsvergadering – afsluiting met maaltijd, pitch over jezelf en uitreiking certificaten van deelname.

De cursus is in het bijzonder interessant voor u als u interesse hebt in politiek en dit nader wilt onderzoeken. Als u bijvoorbeeld nadenkt of het raadslidmaatschap iets voor u is of op een andere manier politiek actief wil worden is dit dé kans om kennis te maken met het raadswerk of anderszins. U bent van harte welkom!

Er kunnen 25 personen deelnemen, we gaan ervan uit dat u vier van de vijf bijeenkomsten bijwoont.

U kunt zich tot 1 maart 2019 aanmelden bij Lisanne Korteling via de telefoon of mail. N.a.v. uw aanmelding zullen wij kort met u spreken over uw motivatie. Na aanmelding krijgt u z.s.m. bericht of u mee kunt doen. 

Heeft u vragen? Neem contact op via 14 0252 of l.korteling@raadteylingen.nl.

Ga naar het begin