Het coronavirus en maatregelen

Het RIVM is in Nederland de 1e en belangrijkste informatiebron als het gaat om de ontwikkeling van en maatregelen voor dit virus. De website van het RIVM wordt actueel gehouden, inclusief een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.
 

8e Noodverordening 1 juli

De 8e noordverordening van de Veiligheidregio Hollands Midden is van kracht.
 

Nieuwe regels per 1 juli 2020

Op woensdag 24 juni vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge op televisie over corona en de nieuwe regels. Het gaat om regels voor binnen en buiten per 1 juli 2020. Lees de nieuwe regels op de website van Rijksoverheid.


7e Noodverordening 15 juni

Vanaf 15 juni is de 7e noodverondering van de Veiligheidregio Hollands Midden van kracht.
 

6e Noodverordening 29 mei

De 6e noodverordening van de Veiligheidregio Hollands Midden is van kracht.
 

5e Noodverordening

De 5e noodverordening van de Veiligheidregio Hollands Midden is van kracht. Lees meer hierover in ons nieuwsbericht Stap voor stap meer ruimte


Maatregelen verlengd t/m 19 mei

Het kabinet heeft laten weten dat we doorgaan met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden -  alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren, worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. 

Lees de laatste informatie op de website van het RIVM


4e Noodverordening

In de ‘4e noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden’ worden een aantal van de eerder genomen maatregelen stapsgewijs versoepeld. Dit leidt tot een aantal wijzigingen vanaf 29 april, 1 en 11 mei:
 

Vanaf 29 april: Sport en spel

  • Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel. Officiële wedstrijden zijn nog steeds niet toegestaan. Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Dit geldt ook voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar waarbij onder begeleiding 1,5 meter afstand moet worden gehouden.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties hun training hervatten, mits ook zij de 1,5 meter afstand in acht nemen.
     

Vanaf 1 mei 12:00 uur: recreatief en toeristisch nachtverblijf

Het verbod op recreatief en toeristisch nachtverblijf wordt per 1 mei opgeheven. Het aanbieden van recreatief nachtverblijf en dus overnachten op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, slaaphuisjes (recreatief nachtverblijf op het strand), B&B en jachthavens is dan weer toegestaan, mits er van eigen sanitair gebruikgemaakt kan worden. Het verbod op het gebruik van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen blijft dus vooralsnog in stand. Het verbod op recreatief nachtverblijf heeft bijgedragen aan een vermindering van het aantal reisbewegingen in met name de paasvakantieperiode. Het verbod op recreatief nachtverblijf wordt daarom ingetrokken per 1 mei 2020 om 12:00 uur.
 

Vanaf 11 mei: Basisonderwijs en opvang

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan. Ook de kinderdagverblijven en de gastouderopvang mogen vanaf 11 mei hun werkzaamheden hervatten. 
 

Erehagen bij uitvaarten

Vanaf 30 april is een erehaag bij uitvaarten vrijgesteld van het verbod op samenkomsten. De erehaag is toegestaan mits deze uit maximaal 100 personen bestaat en de onderlinge afstand van deelnemers altijd 1,5 meter is. Deelnemers mogen maximaal een half uur voor aanvang langs de route staan. Ze worden verzocht de locatie na het passeren van de rouwstoet zo snel mogelijk te verlaten. Hiermee willen wij mensen de mogelijkheid bieden juist in deze moeilijke tijden hun respect te tonen, maar wel rekening houdend met de maatregelen.

Ga naar het begin