Het coronavirus en maatregelen

Het RIVM is in Nederland de 1e en belangrijkste informatiebron als het gaat om de ontwikkeling van en maatregelen voor dit virus. De website van het RIVM wordt actueel gehouden, inclusief een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.
 

Overzicht van de maatregelen tot en met 6 april 2020

De volgende kabinetsmaatregelen zijn van kracht tot en met 6 april 2020:

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met de huisarts als de klachten verergeren. 
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. 
  • Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. 
  • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen worden mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 
  • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen (zoals de politie, hulpdiensten of nutsbedrijven): er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland. 
  • Hogescholen en universiteiten worden verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges te geven. 
  • Scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen ook niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiting weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven. 


Wat te doen bij klachten?

Blijf thuis en neem telefonisch contact op met de huisarts of de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst als u:

  • koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid),
  • en de afgelopen 2 weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus,
  • of de afgelopen 2 weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is. Neem niet in de wachtkamer plaats.
 

Noodverordening: Niet meer dan 100 personen bij elkaar op 1 plek

In Teylingen mogen vanaf zaterdagavond 14 maart niet meer dan honderd personen bij elkaar op één plek zijn. Dit geldt voor alle locaties behalve scholen en stations. Dit staat in een noodverordening van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Naast voor Teylingen geldt dit ook voor de 17 andere gemeenten van de veiligheidsregio.

De noodverordening is vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, de burgemeester van Leiden, Henri Lenferink. De voorzitter sluit hiermee aan bij de oproep van de minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins, om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.

Van kracht tot 31 maart
De noodverordening gaat in op zaterdag 14 maart om 20.00 uur en is van kracht tot en met 31 maart 2020. De maatregel dat niet meer dan 100 personen tegelijk ergens aanwezig mogen zijn, geldt niet voor scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Ook geldt deze niet voor de kinderopvang en locaties/gebouwen bestemd voor het openbaar vervoer en voor de publieke gezondheidszorg. De voorzitter kan in een later stadium nog groepen, locaties en activiteiten uitsluiten van het verbod.

Voorkomen van besmetting
Er komen nog dagelijks besmettingen van inwoners met het Covid-19 virus bij. Voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden Henri Lenferink: “Dit overkomt ons. We gaan ervan uit dat mensen hun gezond verstand gebruiken en zelf volgens deze lijn handelen. Grote groepen die bij elkaar komen, vergroten de kans op besmetting en dat willen we voorkomen. De noodverordening is er om in redelijkheid te kunnen optreden wanneer mensen zich onverhoopt niet aan de gedragslijn houden.”

Oprecht bedanken
Burgemeester Carla Breuer bedankt alle inwoners, ondernemers en organisaties voor hun inzet na de kabinetsmaatregelen rondom het coronavirus. “Wat ik in onze mooie dorpen zie, is dat velen al de nodige maatregelen treffen. Ik wil onze inwoners, ondernemers, kerken en organisaties daar oprecht voor bedanken. Deze verordening past bij de oproep van het kabinet en voorkomt het samenkomen van groepen groter dan 100 personen. Daarmee proberen we samen de verspreiding van het virus te vertragen,” aldus Carla Breuer.
 

2e Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op basis van de aanvullende maatregelen van het ministerie maandagavond 16 maart een 2e noodverordening vastgesteld. Alle burgemeesters binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden hebben hiermee ingestemd. Deze noodverordening is gebaseerd op een landelijk afgesproken model. Hierdoor gelden in het hele land eenduidige regels. De nieuwe noodverordening geeft de voorzitter van de Veiligheidsregio een instrument om ervoor te zorgen dat iedereen de afspraken naleeft.

Voorzitter van de Veiligheidsregio Henri Lenferink: ‘Ik ben verheugd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Inwoners, bedrijven en organisaties passen zich aan in deze bijzondere situatie. Als we met elkaar de schouders er onder blijven zetten kunnen we het virus maximaal controleren. Ik spreek mijn dank uit aan iedereen die er zorg voor draagt dat ons dagelijks leven zo normaal mogelijk door kan gaan deze weken. Ik bedank mensen in de zorg, het onderwijs en alle andere beroepssectoren die onze samenleving draaiende houden.’

Ga naar het begin