Ga naar de inhoud

Wat is de Centrumvisie?

De gemeente Teylingen heeft een visie opgesteld over de toekomst van de centra van Sassenheim, Voorhout en Warmond. Het doel van de Centrumvisie is deze centra in de toekomst vitaal en aantrekkelijk te houden. Het gaat dus over winkelen, ondernemen, wonen, veiligheid, groen, de openbare ruimte enzovoort.

Centrumvisie en Uitvoeringsprogramma vastgesteld

In december 2020 heeft de gemeenteraad van Teylingen de Centrumvisie vastgesteld. Inmiddels heeft het college het Uitvoeringsprogramma vastgesteld en heeft de gemeenteraad in maart 2021 budget vrijgemaakt.

We kunnen nu dus aan de slag met het Uitvoeringsprogramma! Hieronder leest u meer over de Centrumvisie en het Uitvoeringsprogramma.

Het uitvoeringsprogramma beschrijft acties voor de komende 10 jaar

We vinden het belangrijk dat de Centrumvisie niet alleen op papier staat. Daarom stelden we een uitvoeringsprogramma op. Hierin staat welke acties de komende tien jaar nodig zijn om de centra van Sassenheim, Voorhout en Warmond aantrekkelijk en levendig te houden. Ook staat erin welke actie wanneer ongeveer uitgevoerd gaat worden, wie we daarvoor nodig hebben en hoeveel geld er nodig is. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk hoeveel geld de gemeente uit kan geven aan de uitvoering. 

Meedenken over en meedoen met het uitvoeringsprogramma

Veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties dachten mee over de Centrumvisie en het uitvoeringsprogramma. Als we starten met de uitvoering, willen wij weer graag dat u meedenkt maar ook meedoet. Wie wij als gesprekspartners zien, beschrijven wij hieronder per project.

Toekomstbeeld 3 centra

Hieronder leest u welk toekomstbeeld we voor de drie centra hebben. Uitgebreidere informatie hierover vindt u bij 'downloads': Centrumvisie.

 

Sassenheim

Sassenheim heeft over 10 jaar een centrum waar je prettig boodschappen doet en plezierig kunt winkelen als inwoner uit Teylingen, maar ook vanuit de regio. De Oude Haven is een fijne plek om te verblijven en ook in park Rusthoff is het goed vertoeven met veel rust en ruimte. Het nieuw ingerichte plein voor de kerk is het kloppende hart van het centrum en biedt kansen om te verblijven en elkaar te ontmoeten. Het centrum is goed bereikbaar met de auto, maar ook zijn er veel fietsenstallingen aanwezig.

De inrichting van het centrum heeft een warme uitstraling en er is meer groen dan vroeger in de straten aanwezig, enerzijds voor de sfeer, anderzijds in verband met ons verander(en)de klimaat. De straten zijn zo ingericht dat iedere verkeersdeelnemer (de automobilist, fietsers en het winkelende publiek) zich vanzelfsprekend veilig in of door het centrum kan verplaatsen.

Voorhout

In Voorhout is het over 10 jaar zeer prettig wonen en het dorp kent een rijk verenigingsleven. Het centrumgebied is aantrekkelijk, heeft voldoende aanbod om de dagelijkse boodschappen te doen en er zijn goede speciaalzaken. Er is veel aantrekkelijke horeca aanwezig om elkaar te ontmoeten. De Herenstraat is de belangrijkste winkelstraat van het dorp en is aantrekkelijk en veilig ingericht. Het plein voor de kerk is ingericht als centrale plek in het centrum om elkaar te ontmoeten.

Warmond

Warmond is over 10 jaar een historisch, recreatief dorp gericht op waterrecreatie. Het centrumgebied van Warmond is aantrekkelijk ingericht. In het centrum kun je terecht voor je dagelijkse boodschappen en het is goed toeven in een leuk café en gezellig restaurant. Waterrecreatie is een belangrijk onderdeel van de identiteit van Warmond en trekt toeristen naar het dorp. Het is uitnodigend om vanaf het water naar de Dorpsstraat te gaan voor een boodschap of een hapje of drankje. Warmond heeft een kleinschalig karakter dat door bewoners wordt gekoesterd. Er zijn kleine winkels, ateliers en een gezellige markt op zaterdag.

Bijlagen

Tegelijk met de Centrumvisie is ook de nieuwe Detailhandelsvisie vastgesteld. U kunt deze opvragen door te mailen naar info@hltsamen.nl

Voor het schrijven van de Centrumvisie zijn verschillende onderzoeken gedaan en hebben er verschillende participatiemomenten plaatsgevonden.

De rapporten en verslagen hiervan zijn openbaar en kunnen opgevraagd worden door een mail te sturen naar info@hltsamen.nl.

De volgende stukken zijn beschikbaar:

  • Rapport Verkeersonderzoek mei 2019
  • Rapport Parkeeronderzoek mei 2019
  • Sfeerverslagen van de verschillende participatiesessies in 2019 en 2020
  • Rapport van het burgerpanel in 2019
  • Rapport van de enquête onder jongeren in 2019
  • Passantenonderzoek in Voorhout en Sassenheim in 2019
Ga naar het begin