Vergaderingen gemeenteraad en commissies

De raad vergadert 1 keer per maand. In deze vergadering debatteren de verschillende politieke fracties en worden besluiten genomen over de raadsvoorstellen. 2 Weken voor elke raadsvergadering is er een raadscommissie ter voorbereiding op de komende raad. 

In Teylingen zijn er 3 raadscommissies:
•    Commissie Welzijn
•    Commissie Ruimte
•    Commissie Duurzaamheid, Economie en Bestuur (DEB)
 

Vergaderingen bijwonen

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal. U kunt de vergaderingen bijwonen.

De vergaderdata en de agenda's worden vooraf gepubliceerd op de gemeentepagina in De Teylinger en via de online vergaderkalender

 

Bekijk vergaderingen op Teylingen.tv

De vergaderingen van de gemeenteraad en commissies zijn live te bekijken via teylingen.tv. Ook achteraf kunt u de vergadering terugkijken via deze website.

 

App Ibabs

Met de app Ibabs heeft u de raadsstukken altijd bij de hand.

Ga naar het begin