Samenstelling college B&W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het college bestaat uit de burgemeester, drie wethouders en de gemeentesecretaris.

Als u contact wil opnemen met het college van burgemeester en wethouders dan kan dat via telefoonnummer 14 0252. Vraagt u dan naar het bestuurssecretariaat van Teylingen. Of stuur een mail naar het bestuurssecretariaat.

 

De burgemeester

Burgemeester Carla Breuer is voorzitter van de raad en voorzitter van het college. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde, de politie en de brandweer.

 

De wethouders

De drie wethouders van Teylingen zijn Bas Brekelmans, Rob ten Boden en Arno van Kempen.

 

De gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is adviseur van het college en hoofd van de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris wordt benoemd door het college. Juul Covers is secretaris bij de gemeente Teylingen.


Burgemeester Carla Breuer

T: 14 0252
burgemeester@teylingen.nl
Twitter van Carla Breuer

Portefeuille

 • Openbare orde, veiligheid, brandweer, politie
 • Coördinatie handhaving
 • Rampenbestrijding
 • Communicatie incl. wijkmarkten
 • Representatie
 • Integriteit 
 • Internationale contacten
 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Personeel
 • Evenementenvergunningen
 • RDOG
 • Veiligheidshuis


Nevenfuncties

 • Voorzitter Erfgoedlijn Trekvaarten voor de Provincie Zuid-Holland (onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Solutions-Center (bezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Adamas Inloophuis, Nieuw Vennep (onbezoldigd)

Wethouder Bas Brekelmans

1e Locoburgemeester 

T: 14 0252
b.brekelmans@teylingen.nl
Twitter van Bas Brekelmans

VVD

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Economie
 • Toerisme en recreatie
 • Verkeer en vervoer
 • Sportaccomodaties
 • Regionale samenwerking
 • Vergunningen (Bouw- en Woningtoezicht)
 • Grondzaken
 • Agrarische zaken
 • Financiën en belastingen

 

Nevenfuncties

 • geen

Wethouder Rob ten Boden

2e Locoburgemeester

T: 14 0252
r.tenboden@teylingen.nl
Twitter van Rob ten Boden 

Trilokaal

Portefeuille

 • Duurzaamheid
 • Milieu
 • Afvalverwerking
 • Gemeentewerf
 • Energietransitie
 • Duurzaamheidsmaatschappij
 • Riolering
 • Natuur en groen
 • Buitenruimte
 • Openbare verlichting
 • Waterwerken
 • Veerdiensten
 • Dienstverlening
 • Aan- en verkoop gemeentelijke gebouwen
 • Onderhoud gemeentelijke gebouwen
 • Bedrijfsvoering
 • Automatisering
 • Informatie- en communicatietechnologie

 

Nevenfuncties

 • geen

Wethouder Arno van Kempen

T: 14 0252
a.vankempen@teylingen.nl

D66

Portefeuille

 • Welzijn en Zorg/Wmo
 • Werk en inkomen
 • Kunst en cultuur
 • Monumentenzorg
 • Ruïne van Teylingen (project)
 • Armoedebeleid
 • Jeugdhulp en jongerenbeleid
 • Ouderenbeleid
 • Gehandicaptenbeleid
 • Bibliotheken
 • Vrijwilligersbeleid
 • Integratie statushouders
 • Regionaal collectief vervoer
 • Subsidiebeleid
 • Sport
 • Sportverenigingen
 • Onderwijs (huisvesting)
 • Volwasseneducatie
 • Kinderopvang
 • Leerlingenvervoer
 • Lokaal gezondheidsbeleid

 

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht scholengemeenschap Librijn in Delft en Rijswijk (onbezoldigd) 
 • Voorzitter bestuur Stichting DansBlok (onbezoldigd)
   

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

T: 14 0252

gemeentesecretaris@teylingen.nl

De gemeentesecretaris, de heer Juul Covers, is adviseur van de burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders. Hij wordt benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders.

Portefeuille

 • Bestuurlijke advisering
 • Voorzitter directie HLTsamen
Ga naar het begin