Rekenkamercommissie

Alle gemeenten in Nederland hebben een rekenkamercommissie. Deze commissie kiest elk jaar volledig onafhankelijk een aantal onderwerpen uit waar onderzoek naar gedaan gaat worden. Vaak staan hierbij vragen centraal als:

 • Voert de gemeente de gemaakte afspraken wel goed uit?
 • Wordt het geld door de gemeente goed besteed?
 • En bereikt de gemeente de eigen doelen?
 • Wat zijn de lessen die we geleerd hebben voor de toekomst?

 

De rekenkamercommissie formuleert een antwoord op deze vragen door documenten te bestuderen en interviews te houden met bijvoorbeeld wethouders, raadsleden, ambtenaren en inwoners. Elk onderzoek resulteert in een rapport met conclusies en aanbevelingen. Deze rapporten worden besproken in de gemeenteraad; die kan besluiten dat de gemeente aanbevelingen uit het rapport overneemt en gaat uitvoeren.

De rapporten van de rekenkamercommissie leveren een belangrijke bijdrage aan de controlerende functie van de gemeenteraad. Raadpleeg onze rapporten via het raadsinformatiesysteem Ibabs onder overzichten rekenkamerstukken.

 

Jaarverslag

Jaarlijks dient de Rekenkamercommissie voor 1 april verantwoording aan de gemeenteraden af te leggen over de uitgevoerde werkzaamheden. Dat vindt plaats in een jaarverslag. Het jaarverslag vindt u in het raadsinformatiesysteem Ibabs onder overzichten rekenkamerstukken.

 

Samenstelling

De leden van de rekenkamercommissie Teylingen worden door de gemeenteraad benoemd voor een raadsperiode. Zodra er een nieuwe gemeenteraad aantreedt houden de benoemingen vanwege rechtswege op. Momenteel wordt gekeken hoe de rekenkamercommissie vorm krijgt in relatie met de nieuwe wet versterking decentrale rekenkamers.

Het wetsvoorstel schaft de mogelijkheid af om regels te stellen over de rekenkamerfunctie, waardoor elke gemeente een onafhankelijke (of gemeenschappelijke) rekenkamer moet instellen. Het wetsvoorstel maakt mogelijk dat de raad een of meer van zijn leden als adviseur aan de rekenkamer toevoegt en breidt de onderzoeksbevoegdheden van rekenkamers uit. Op dit moment zijn we in de procedure om een extern voorzitter aan te stellen. Benoeming is beoogd in de gemeenteraad van 31 januari 2019.

Momenteel heeft de raad als leden benoemd:

 • Hidde Verhoeve (raadslid)
 • Caroline Stam-Overhof (raadslid)
 • Martijn van Duijvenbode (raadslid)
 • Joren Noorlander (raadslid)
 • Manon van Dijk (raadslid)
   

Ondersteuning krijgt de rekenkamercommissie van Lisanne Korteling als secretaris/onderzoeker.


Contact

U kunt contact opnemen met onze secretaris en onderzoeker Lisanne Korteling.

Ga naar het begin