Ga naar de inhoud

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie Teylingen onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk goed doet. We helpen de gemeenteraad bij de invulling van de kaderstellende en controlerende rol. Zo krijgen de gemeenteraad en inwoners een goed beeld van het beleid en van wat er terecht komt van de plannen. We doen onderzoek naar relevante, actuele, maatschappelijke thema’s.

Rapporten

U kunt alle rapporten, jaarverslagen/jaarplannen en overige stukken raadplegen via deze link: rekenkamerstukken

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. De leden hebben onafhankelijke positie ten opzichte van het gemeentebestuur.

Link naar: de leden van de rekenkamercommissie
 

Verordening en onderzoeksprotocol

Per 28 maart 2019 geldt de Verordening Rekenkamercommissie 2019.

De rekenkamercommissie doet onderzoek op basis van het Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie Teylingen.
 

Privacyverklaring

De rekenkamercommissie gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om. Hoe de rekenkamercommissie persoonsgegevens verwerkt leest u in de privacyverklaring.

Ga naar het begin