Financiën

Begroting 2021-2024

Het college heeft de begroting voor 2021-2024 vastgesteld. Bekijk hem hier. (pdf)

Jaarrekening 2018

Financiële positie Teylingen is goed

Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft de jaarrekening 2018 op 18 juni aangeboden aan de gemeenteraad. Teylingen sluit 2018 af met een positief saldo.

In de Jaarrekening 2018 legt het college verantwoording af over de door het college uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten in 2018. Het jaar 2018 was het eerste jaar waarin het nieuwe college startte.

Begroting 2019-2022

Het nieuwe college van Teylingen presenteerde zijn eerste begroting op 5 oktober 2018. De ambities uit het raads- en collegeprogramma hebben daarin een plek gekregen.

Kadernota 2020-2023

Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft de kadernota 2020-2023 aan de gemeenteraad gestuurd. 

In de kadernota kijkt het college vooruit en presenteert de voorstellen en voornemens voor de nieuwe begroting. Het college kijkt ook terug naar wat er is bereikt en geeft inzicht in de voortgang van het collegeprogramma ‘Vitaal Teylingen’.


Ga naar het begin