Ga naar de inhoud

Beleidsregels

Op deze pagina staan de beleidsregels vastgesteld tot 1 juli 2021. Vanaf die datum is de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht. Deze wet verplicht bestuursorganen (bijvoorbeeld gemeenten en provincies) om alle officiële publicaties online te zetten via de website via de website Overheid.nl. Daardoor wordt het voor burgers mogelijk om op 1 website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te raadplegen. 

Ga naar het begin