Ga naar de inhoud

Wet geluidhinder - concept saneringsprogramma - voor geluidsanering van de woningen Oranje Nassaulaan en Oosteinde in Warmond

Publicatiedatum:
woensdag 18 januari 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
andere beschikkingWet geluidhinder - concept saneringsprogramma - voor geluidsanering van de woningen Oranje Nassaulaan en Oosteinde in Warmond

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen heeft de Omgevingsdienst West-Holland een concept saneringsprogramma opgesteld voor woningen in de Oranje Nassaulaan en Oosteinde in Warmond. Deze woningen staan op een lijst met saneringswoningen die het ministerie van VROM in 2000 heeft opgesteld. Het betreft woningen met een bouwjaar voor 1986.

In het concept saneringsprogramma staat de toekomstige geluidbelasting op de gevel van de betreffende saneringswoningen vermeld. Ook staat erin welke maatregelen er getroffen kunnen worden om de geluidbelasting op de saneringswoningen te beperken. Na de terinzagelegging wordt dit saneringsprogramma ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Na vaststelling van het saneringsprogramma door de Staatssecretaris, stelt deze bij besluit de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de betrokken woningen vast.

Stukken inzien

Het concept saneringsprogramma kunt u in de periode van donderdag 19 januari 2023 tot en met 1 maart 2023 inzien bij:

  • 1.

    de receptie van de Gemeentewinkel, Wilhelminalaan 25 te Sassenheim. Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak.

  • 2.

    Op de website van de Omgevingsdienst West-Holland: www.odwh.nl/actuele-dossiers (dossiernaam: Concept saneringsprogramma Oranje Nassaulaan en Oosteinde)

Zienswijzen

U kunt tot en met 1 maar 2023 een zienswijze (reactie) indienen. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Omgevingsdienst West-Holland via: 071-4083100 of info@odwh.nl

Ga naar het begin