Ga naar de inhoud

Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie Teylingen 2019

Publicatiedatum:
vrijdag 23 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Wijziging op de Verordening op de gemeentelijke Rekenkamercommissie

De raad van de gemeente Teylingen;

 

gelezen het voorstel van het presidium

 

gelet op de Verordening op de gemeentelijke Rekenkamercommisie

besluit:

Artikel 6 Verordening op de gemeentelijke Rekenkamercommissie Teylingen 2019 aan te passen als volgt (dit met terugwerkende kracht tot 19 mei 2022).

 

Artikel 6 Vergoeding voor werkzaamheden van de leden van de Rekenkamercommissie

 • 1a.

  De leden van de Rekenkamercommissie ontvangen een vaste vergoeding per maand voor hun werkzaamheden. De externe voorzitter van de Rekenkamercommissie ontvangt een vergoeding op basis van €450,58 per maand, exclusief reiskosten. De externe leden krijgen een vergoeding op basis van €418,40 per maand, exclusief reiskosten.

 • 1b.

  De vergoeding voor zelfstandig en kwalitatief onderzoek door de leden is 70 euro per uur. In het jaarverslag legt de rekenkamer verantwoording af over de inzet van de leden inclusief urenverantwoording en motivering.

 • 2.

  De vergoeding genoemd in het eerste lid komt ten laste van het budget van de Rekenkamercommissie.

 • 3.

  De raadsleden die in de klankbordgroep plaatsnemen hebben geen recht op de toelage zoals genoemd in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 december 2022

Dhr. Robert van Dijk

griffier

Mevr. Carla.G.J. Breuer

voorzitter

Ga naar het begin