Ga naar de inhoud

Maatschappelijke agenda Teylingen, Leven lang meedoen

Publicatiedatum:
woensdag 16 maart 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieMaatschappelijke agenda Teylingen, Leven lang meedoen

De raad van de gemeente Teylingen,

 

gelezen het voorstel van het college van 2 november 2021 met als onderwerp Maatschappelijke agenda en vervolg

 

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering en het advies van de Adviesraad Sociaal Domein,

 

gelet op artikel 2.2 van de Jeugdwet, artikel 2.1.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 8d van de Participatiewet en artikel 13 van de Wet publieke gezondheid,

besluit vast te stellen de:

Maatschappelijke agenda Teylingen, Leven lang meedoen

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 16 december 2021,

Robert van Dijk

Griffier

Carla G.J. Breuer

voorzitter

Ga naar het begin