Beschikking Wet milieubeheer – bedrijventerrein de Kagerdreef te Sassenheim (Kagerdreef 93 en Kagerdreef 101

Publicatiedatum:
woensdag 18 augustus 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningBeschikking Wet milieubeheer – bedrijventerrein de Kagerdreef te Sassenheim (Kagerdreef 93 en Kagerdreef 101

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen besloten om het verzoek tot maatwerkvoorschriften voor geluid op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer af te wijzen. Het betreft een verzoek tot strenge geluidsvoorschriften aan bedrijventerrein Kagerdreef te Sassenheim (Bakkerij Amaanah en Waasdorp Elektro- en Energietechniek B.V.).

Bezwaar

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u schriftelijk binnen zes weken na bekendmaking (publicatie en verzending) van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift onder vermelding van het zaaknummer naar college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door publicatie en toezending aan de aanvrager. Met ingang van de dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit in werking treedt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om voorlopige voorziening te zenden aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

 

Ga naar het begin