Wet milieubeheer, Besluit beoordeling milieueffectrapportage– Burmadeweg 2-4 Zoeterwoude

Publicatiedatum:
woensdag 11 april 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Vergunningen

Wet milieubeheer, Besluit beoordeling milieueffectrapportage– Burmadeweg 2-4 Zoeterwoude

Logo Omgevingsdienst West-Holland

Die Barle Farms (veehouderij) heeft een mededeling als bedoeld in artikel 7.16 van de Wet milieubeheer ingediend voor o.a. het wijzigingen van enkele stalsystemen en het wijzigen van het aantal en soort dieren.

De Omgevingsdienst heeft besloten dat door Die Barle Farms geen milieueffectrapportage

hoeft te worden opgesteld. De voorgenomen activiteit leidt niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Hierdoor kan de aanvraag voor een omgevingsvergunning onderdeel milieu (verandering) in behandeling worden genomen.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 12 april 2018 tot en met woensdag 23 mei 2018 in het gemeentehuis in Zoeterwoude Dorp, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op dinsdag op afspraak van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Rechtsbescherming

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in het kader van de vergunningprocedure. Dit houdt in dat u op dit moment geen zienswijze of beroep kunt indienen. Zienswijze en beroep indienen tegen het m.e.r-beoordelinsgbesluit is later wel mogelijk, namelijk in het kader van de vergunningprocedure. Van de ontwerpvergunning en de mogelijkheid van inspraak wordt op vergelijkbare wijze kennis worden gegeven.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer H. Beijerbergen via 071-4083240 of H.Beijerbergen@odwh.nl.

 

Ga naar het begin