Verordening maatschappelijke ondersteuning Teylingen 2020

Publicatiedatum:
maandag 15 juni 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenVerordening maatschappelijke ondersteuning Teylingen 2020, eerste wijziging

De raad van de gemeente Teylingen,

 

Overwegende dat op 19 december 2019 de Verordening maatschappelijke ondersteuning Teylingen 2020 is vastgesteld en hierbij is nagelaten om in de verordening tarieven van de regiotaxi en vergoedingen voor voorzieningen te actualiseren;

 

Dat met een wijziging van de verordening alsnog de tarieven en vergoedingen op de juiste bedragen kunnen worden vastgesteld;

Besluit de Verordening maatschappelijke ondersteuning Teylingen 2020 als volgt te wijzigen:

Artikel I.

In artikel 8, lid 6, sub a het bedrag van € 1,07 te wijzigen in € 1,10

 

In artikel 8, lid 6, sub b het bedrag van € 0,75 te wijzigen in € 0,77

Artikel II.

In artikel 13, lid 1, sub a het bedrag van € 732,- te wijzigen in € 757,-

 

In artikel 13, lid 1, sub b het bedrag van € 4.155,- te wijzigen in € 4.295,-

 

In artikel 13, lid 1, sub c het bedrag van € 6.260,- te wijzigen in € 6.475,-

 

In artikel 13, lid 1, sub e het bedrag van € 2.390,- te wijzigen in € 2.470,-

 

In artikel 13, lid 1, sub f het bedrag van € 5.590,- te wijzigen in € 5.785,-

 

In artikel 13, lid 1, sub g de bedragen van € 2.980,- en € 5.965,- te wijzigen in € 3.080,- en € 6.170,-

 

In artikel 13, lid 1, sub h de bedragen van € 537,- en € 268,- te wijzigen in € 555,- en € 277,-

 

In artikel 13, lid 1, sub i het bedrag van € 537,- te wijzigen in € 555,-

 

Artikel 13, lid 1, sub l komt te vervallen.

Artikel III.

Deze wijziging van de verordening in werking te laten treden op 1 januari 2020.

Artikel IV.

Deze wijziging van de verordening aan te halen als Verordening maatschappelijke ondersteuning Teylingen, eerste wijziging.

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 4 juni 2020,

Robert van Dijk

griffier

Carla G.J. Breuer

voorzitter

Ga naar het begin