Derde wijziging Reglement van orde Algemeen Bestuur

Publicatiedatum:
woensdag 24 april 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenDerde wijziging Reglement van orde Algemeen Bestuur

Beslispunten:

  • 1.

    Vast te stellen de Derde wijziging van het Reglement van voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, inhoudende de wijziging van artikel 6 lid 1 waarmee de voorzitter de plaats van de leden vaststelt.

 

Inleiding:

Na de vorige vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) is er vanuit twee clusters het verzoek gekomen om bij vergaderingen van het AB de AB-leden per cluster gegroepeerd bij elkaar te laten zitten. Omdat in het Reglement van orde Algemeen Bestuur staat dat de zitplekken voor het begin van een zittingsperiode vastgesteld worden, is een kleine wijziging nodig.

 

Beoogd effect:

De mogelijkheid creëren dat er nu aan het verzoek voldaan kan worden om als clusters gegroepeerd te zitten bij de vergaderingen van het Algemeen Bestuur.

Praktisch gezien komt het voorstel neer op: de tekst van artikel 6 lid 1 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland te wijzigen in:

 

  • 1.

    De leden van het Algemeen Bestuur nemen een vaste door de voorzitter aan te wijzen plaats in. De voorzitter zorgt ervoor dat de uit één gemeente afkomstige leden bij elkaar zitten.

De originele tekst:

  • 1.

    De leden van het Algemeen Bestuur nemen een vaste door de voorzitter, voor het begin van een zittingsperiode van het Algemeen Bestuur, aan te wijzen plaats in. De voorzitter zorgt ervoor dat de uit één gemeente afkomstige leden bij elkaar zitten.

 

 

Ga naar het begin