Besluit heffingskorting rioolheffing Teylingen 2019

Publicatiedatum:
donderdag 27 december 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Besluit heffingskorting rioolheffing Teylingen 2019

De raad der gemeente Teylingen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018, zaaknummer Z-18-059357;

BESLUIT:

 

vast te stellen het:

 

BESLUIT HEFFINGSKORTING RIOOLHEFFING TEYLINGEN 2019

Artikel 1 Toepassing heffingskorting

 • 1.

  Degene die op 1 januari van het belastingjaar 2019 belastingplichtig is voor de rioolheffing op grond van de Verordening Rioolheffing Teylingen 2019 en aan wie als zodanig voor het belastingjaar 2019 een aanslag rioolheffing wordt opgelegd, heeft recht op een heffingskorting.

 • 2.

  De heffingskorting is eenmalig en geldt uitsluitend voor het belastingjaar 2019.

Artikel 2 Bedrag heffingskorting

De heffingskorting bedraagt € 13,40.

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1.

  Het Besluit Heffingskorting 2018 van 21 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit Heffingskorting Rioolheffing Teylingen 2019”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2018.

De raad voornoemd,

De griffier,

R. van Dijk

de voorzitter,

C.G.J. Breuer

Ga naar het begin